Menneet tapahtumat Uutiset

IHMEen Luontodialogi-tilaisuus sai ajatukset virtaamaan

22.03.2022
Jana Winderenin IHME 2020 -teos Listening Through the Dead Zones herätti keskustelua ihmisen aiheuttamasta äänisaasteesta. Kuva: Veikko Somerpuro

IHME Helsinki osallistui Sitran Suureen luontodialogiin 9.3.2022 järjestämällä oman Luontodialogi-tilaisuuden taiteenystäville. Vilkkaana käyneen keskustelun ytimessä oli kysymys taiteenystävien luontosuhteesta: kuinka voimme ymmärtää paremmin ekologista kriisiä taiteen kautta? Minkälaiset taidekokemukset ovat vaikuttaneet käsityksiin ekologisiin reunaehtoihin sopeutumisesta?

Tärkeäksi keskustelunaiheeksi nousi niin luonnonympäristöjen kuin taidekokemusten mahdollistama henkinen hyvinvointi. Taiteen nähtiin avaavan ja laajentavan käsityksiä luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Esimerkiksi Jana Winderenin IHME 2020 -teos Listening Through the Dead Zones herätteli keskustelua elinympäristöjen äänimaisemista. Teos oli lisännyt ymmärrystä merien heikkenevästä tilasta sekä ihmisen aiheuttamasta äänisaasteesta. Taiteen eri menetelmät koettiin myös kosketuspintana luontoon ja ympäristöön.

 

Dialogi ja taide haasteiden ratkaisemisessa

Tilaisuudesta jäi monelle päällimmäisten ajatusten joukkoon dialogin tärkeys. ”Keskustelun ja informaation jakamisen tärkeyden” todettiin olevan luontokatokeskustelun ytimessä. IHME-teosten kautta keskustelussa käsiteltiin kysymyksiä myös maailmanlaajuisesti, sillä ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat yhteisiä.

Keskutelussa ylitettiin myös taiteenlajien rajoja, ja muun muassa kirjallisuus oli onnistunut sanoittamaan ja herättelemään ajatuksia luonnon monimuotoisuudesta. Richard Powersin romaani Ikipuut sekä Sanni Sepon ja Ritva Kovalaisen valokuvakirja Puiden kansa ja Peter Wohllebenin tietokirja Puiden salattu elämä nousivat esiin metsistä ja ihmisen metsäsuhteesta puhuttaessa.

Taiteella koettiin olevan oleellinen rooli erityisesti ympäristöön liittyvien kriisien ja haasteiden tiedostamisessa: ”Tämän päivän haasteet voidaan kääntää positiivisiksi – taide auttaa huomaamaan haasteet ympäristössä”. Taidekokemuksista oli muistoja pitkänkin ajan takaa, kun jonkin pysäyttävän teoksen vaikutus oli kulkenut tähän päivään asti. Esimerkiksi ruotsalaisen Ulf Rollofin teos Kaatuvat kuuset ARS 95 -näyttelyssä oli jäänyt keskustelijoille vahvasti mieleen.

 

Luontokadosta puhuminen vasta alussa

Luontokadosta puhumisen ajateltiin olevan vasta alussa. Keskustelussa erotettiin lyhyen aikavälin katastrofit pitkän aikavälin kriiseistä. Ilmastonmuutoksen koettiin liittyvän moniin ajankohtaisiin kriiseihin, mutta sen nähtiin olevan oleellisin ongelma tänä päivänä. Dialogia selvästi tarvitaan: keskustelu sai aikaan ”virran, joka lähti liikkeelle”.

 

IHMEen Luontodialogi-tapahtuma on osa Sitran Suurta luontodialogia. Kaikkien kirjattujen Luontodialogien yhteenvetoa käytetään osana Sitran Luontoviisas Suomi 2035 -visiotyötä. IHME Helsinki kiittää lämpimästi kaikkia Luontodialogi-tapahtumaan osallistuneita monipuolisesta ja tärkeästä keskustelusta!