Toiminta ja tavoitteet

Luontokävely IHME-festivaalilla 2018, kuva: Veikko Somerpuro.

IHME Helsinki edistää ympäristökriisissä tarvittavaa kulttuurin muutosta

Tuotamme vuosittain uuden taideteoksen julkiseen tilaan

Julkiseen tilaan räätälöidyt vuosittaiset IHME Helsinki -teokset syntyvät taiteen ja tutkitun tiedon vuoropuhelusta. Kutsumme yhteistyöhön taiteilijoita, jotka jakavat eetoksemme ekologisesta kestävyydestä ja taiteen voimasta kestävyysmurroksessa. Toiminnanjohtajamme on myös kuraattori, joka valitsee taiteilijat ja kehittää säätiön toimintaa yhdessä Advisory Boardin asiantuntijoiden kanssa. Teokset antavat mahdollisuuden käsitellä ympäristökriisin aikaan liittyviä tunteita ja tietoa.

Tutustu teoksiin

Edistämme ekososiaalista sivistystä

Ekososiaalinen sivistys on ymmärrystä siitä, että ihminen on osa luontoa ja että  saamme kaiken tarvitsemamme luonnosta. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen ymmärtää omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa riippuvan toisten ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista eli hänen maailmasuhteensa on kokonaisvaltaisesti vastuullinen. Edistämme ekososiaalista sivistystä osallistavilla taideteoksilla, tapahtumilla ja viestinnällä. Markkinointiviestinnästä huolehtii viestinnän suunnittelija.

Lue IHME blogeja ja kuuntele podcasteja

Seuraamme toimintamme hiilijalanjälkeä ja vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen

Olemme laskeneet ennakoiden hiilijalanjälkemme vuodesta 2020 lähtien, muuttaneet laskelmiin perustuen toimintaamme ja kompensoineet jäljelle jäävät päästöt vuosittain.  Huomioimme toiminnassamme myös luontojalanjälkemme eli miten hankkimamme tuotteet ja palvelut ja liittyvät maankäyttöön, joka on globaalisti tunnistettu merkittävimmäksi luontohaittojen aiheuttajaksi. Näistä asioista meillä huolehtii ja niistä viestii ekokoordinaattori.

Lue lisää toimintamme kestävyydestä

Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia ilmastopäästöjä ja pyrimme kumoamaan jäljelle jääneet päästöt

Kehotamme yleisöämme saapumaan tapahtumiimme kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä. Toimistollamme olemme siirtyneet uusiutuvaan sähköön ja kaukolämpöön. Näihin asioihin kiinnitämme huomioita myös tapahtumapaikkavalinnoissamme. Tarjoamamme ruoka on vegaanista. Henkilökunnan, asiantuntijoiden ja taiteilijoiden lentomatkat pidetään minimissä ja aina kun mahdollista matkustamme maata pitkin. Jätteet kierrätetään. Tähän työhön osallistuu koko henkilökunta.

Tutustu hiilijalanjälkeemme

Valitsemme ympäristöystävällisiä palveluja ja kehitämme kestäviä toimintamalleja

Etsimme kumppaneiksemme yrityksiä ja organisaatioita, jotka jakavat ekologiseen kestävyyteen tähtäävät arvomme. Perehdytämme mielellämme myös aiheeseen niitä kumppaneita, jotka ovat vasta alussa muutoksen tiellä. Ekokoordinaattorimme pitää yllä hankintalistaa ekologisesti kestävistä yrityksistä ja organisaatioista ja listalta löytyvät tärkeimmät tuotteet ja palvelut, joita käytämme.

Tutustu ekologisiin toimintamalleihimme

Jaamme tietoa ympäristötoimistamme

Ekokoordinaattoritehtäviin kuuluu toimintamme hiilijalanjäljen laskeminen ja luotettavimpien kompensaatiovaihtoehtojen selvittäminen vuosittain. Ekokoordinaattorin Ekoblogista voit lukea toimiston, tapahtumien, matkojen ja taideteostuotantojen hiilijalanjälkilaskennasta ja miten onnistuimme vähentämään päästöjä.

Lue lisää Ekoblogista

IHME synnyttää taiteen kautta yhteiskunnallista vuoropuhelua ja tukee kansalaisten sopeutumiskykyä ekologisten reunaehtojen puitteissa.

Ote visiostamme

Toimintaamme ohjaavat arvot

Historia

Miksi IHME päätti muuttua?

Festivaalista nykytaiteen tilaajaorganisaatioksi

Tutustu tarinaamme