IHMEen hiilijalanjälki ja ekologiset toimintamallit

Luontokävely IHME-festivaalilla 2018, kuva: Veikko Somerpuro.

IHMEen hiilijalanjälki

 

Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjäljen Hiilifiksu järjestö -hankkeen laskurilla. Laskurin osa-alueet ovat energia, liikkuminen, hankinnat, jäte sekä palvelut. Laskuriin on sisällytetty myös tuoreet tiedot lentojen ja ruoan ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen laskennan vaiheista voi lukea lisää Ekoblogista.

Hiilijalanjälki jaetaan usein kolmeen eri luokkaan sen mukaan, kuinka paljon organisaatio voi itse vaikuttaa päästöihin. Tämä luokitus on käytössä muun muassa laajasti käytetyssä GHG Protocol -menetelmässä. IHMEen päästöt ovat suurimmaksi osaksi epäsuoria päästöjä. Suoria energiantuotannon päästöjä (Scope 1) ei ole lainkaan, koska toimimme vuokratiloissa, emmekä omista autoja. Epäsuoria energiantuotannon päästöjä (Scope 2) syntyy kaukolämmön kulutuksesta toimistotilassa. Toimistolla käytettävä sähkö on uusiutuvaa tuulivoimaa.

Epäsuoriin päästöihin (Scope 3) olemme ottaneet mukaan seuraavat päästölähteet: työntekijöiden, taiteilijoiden ja yleisön matkat, taideteosten kuljetukset, jätehuollon päästöt sekä seuraavat ostetut tuotteet ja palvelut: painotuotteet, postituspalvelut, ruokatarjoilut, siivous, tietotekniikka ja verkkopalvelut.

Lue alta tarkemmat tiedot IHMEen hiilijalanjäljestä.

IHMEen ekologiset toimintamallit

 

Lue alta, millä tavoin pyrimme taiteen tilaajana pienentämään taidetuotantojen ja tapahtumien ympäristökuormitusta.

IHMEen ympäristölupaus

 

IHME Helsinki

  • yhdistää taiteen, tieteen ja ilmastotyön tilausteoksissa, jotka edistävät ympäristökriisissä tarvittavaa kulttuurin muutosta
  • edistää ekososiaalista sivistystä osallistavilla taideteoksilla, tapahtumilla ja viestinnällä
  • seuraa ja vähentää toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja pyrkii kumoamaan aiheuttamansa ilmasto- ja luontohaitan
  • kehittää ekologisesti kestäviä toimintamalleja ja jakaa tietoa ympäristötoimistaan