Ekoblogi

IHMEen hiilijalanjälki 2020 laskettu – työ jatkuu

12.03.2021
IHME Helsinki ilmoittaa sivuillaan hiilijalanjälkensä.

IHMEen vuoden 2020 hiilijalanjälkilaskelma on valmistunut. Päästöt vastasivat keskimääräisen suomalaisen puolen vuoden päästöjä ja suurimmat päästöt syntyivät lämmityksestä. Päästöjä syntyi 4,2 tonnia ja ne on hyvitetty lähes kaksinkertaisesti. Näin IHME on vuoden 2020 päästötaseeltaan hiilineutraali.

”Haluamme IHMEessä toimia kestävästi tavalla, jota voimme jatkaa seuraavat 10 ja 100 vuotta. On hienoa kertoa, että pääsimme hiilineutraaliustavoitteeseemme jo nyt. Koronavuoden matkustusrajoitukset vaikeuttivat toimintaamme, mutta helpottivat tavoitteen saavuttamista. Samalla rajoitukset pakottivat omaksumaan nopeammin uusia toimintatapoja kestävyyden tiellä.” iloitsee toiminnanjohtaja, kuraattori Paula Toppila.

”Kun pyritään kohti hiilineutraaliutta, on välttämätöntä tietää, mistä päästöt syntyvät ja mitä niille kannattaa tehdä”, lisää IHMEen ekokoordinaattori Saara Korpela.

IHMEen päästöt 4,2 tonnia

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä IHMEen päätuotanto eli kansainvälisesti tunnetun taiteilijan teos siirtyi koronapandemian vuoksi seuraavaan vuoteen.

Vuonna 2020 IHMEen päästöt olivat 4240 kg CO2e. Suurimmat päästölähteet olivat energia (47 %) ja matkustaminen (32 %). Energiankulutuksen päästöistä 70 % aiheutui lämmityksestä, loput sähkönkulutuksesta. Vaikka koronatoimet rajoittivat erityisesti lentämistä, lennot aiheuttivat matkustamisen päästöistä 90 %. Hankinnoista syntyi 4 % ja jätehuollosta vain 1 % IHMEen kokonaispäästöistä.

Toimiston lämmitys iso päästölähde, tapahtumat pieniä

IHMEen toiminnasta syntyi päästöjä seuraavasti:

Ensin päästöjen minimointi, sitten kompensointi

IHMEen toimintaa on suunniteltu huolella ympäristökysymyksiä silmällä pitäen. Vuonna 2020 IHME ryhtyi kiinnittämään huomiota tuotannollisten tekijöiden lisäksi myös omaan energiankulutukseen. Toimistotilan tavanomainen sähkö vaihdettiin tuulisähköön. Kaukolämpö pyritään muuttamaan uusiutuvaan hukkalämpöön vuoden 2021 aikana. Vuonna 2020 koronatoimet avittivat matkustuspäästöjen vähentämistä, etäyhteyksien aktiivista käyttöä jatketaan myös vuonna 2021.

IHMEen päästöt on kompensoitu sijoittamalla Ilmastoapu-yrityksen kautta Gold Standard -sertifioituihin päästövähennyskohteisiin. IHMEen päästöt on ylikompensoitu, sillä kompensointiin liittyy epävarmuuksia ja monia asioita jää hiilijalanjälkilaskelman ulkopuolelle.

Digitaalinen hiilijalanjälki

Digitaalinen hiilijalanjälki on aihepiiri, josta on rajallisesti luotettavaa dataa ja jota ei ole vielä huomioitu hiilijalanjälkilaskureissa. Siihen liittyy paljon muuttujia, jotka eivät ole käyttäjän hallinnassa tai edes näkyvillä. Esimerkiksi palvelinsalien jäähdytys edellyttää runsaasti sähköä, jonka tuotantotapa vaikuttaa suuresti päästöihin. Siinä missä videoiden suoratoiston ja videokonferenssien päästöistä on jonkin verran tutkimusta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvan digitaalisen markkinoinnin hiilijalanjäljestä ei ole juurikaan puhuttu.

Erilaisten valintojen takia etäkokouksen hiilijalanjälki voi tuoreen tutkimuksen mukaan vaihdella välillä 150–1000 g CO2e/tunti. Tämä on huomattavasti enemmän kuin videon suoratoiston hiilijalanjälkeä koskenut arvio 43,2 g CO2e/tunti.

Kyse on kuitenkin merkittävästä päästölähteestä. Uudella kertoimella laskettuna Ekoseminaarin striimauksen hiilijalanjälki oli noin 190–1280 kg. * Koska seminaarilla oli neljä järjestäjää, IHMEen osuus digitaalisista päästöistä on neljäsosa, 48–320 kg. On luonnollista, että Zoom-seminaarin suurin päästölähde on juuri Zoom, mutta pelkästään laskurin kentät täyttämällä tätä tietoa ei saa esiin.

Toteutus Hiilifiksu järjestö -hankkeen laskurilla

Hiilijalanjäljen laski IHMEen ekokoordinaattori Saara Korpela Hiilifiksu järjestö -hankkeen laatimalla laskurilla. Laskuri valittiin erityisesti siksi, että kenen tahansa on helppo ottaa käyttöön kyseinen excel-pohjainen ja ilmainen laskuri.

Laskurin osa-alueet ovat energia, liikkuminen, hankinnat, jäte sekä palvelut. Laskuriin on sisällytetty myös tuoreimmat tiedot lentojen ilmastovaikutuksista sekä ruoan ilmastovaikutuksia.

Ympäristötyö jatkuu, seuraavaksi ympäristöjärjestelmä

IHMEen ympäristötyö jatkuu. Tänä vuonna IHME rakentaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ja tavoittelee ulkopuolista sertifiointia ympäristötyölleen.

Lisätiedot: Ekokoordinaattori Saara Korpela, saara.korpela@ihmehelsinki.fi.

Ekoblogiarkistossa tietoa hiilijalanjäljen laskennasta.

 

Lisäys 29.6.2023: Lue blogipostaus IHMEen ilmastotavoitteesta ja päästövähennyspolusta