Ryhmä ihmisiä kävelee pellon laitaa aurinkoisena kesäpäivänä. Heidät ympäröi luonnon niitty. Kuvan etualla on kaksi kaatunutta puunrunkoa.

Kiitämme luottamuksesta ja tuesta

Luontokävely IHME-festivaalilla 2018. Kuva: Veikko Somerpuro

Saastamoisen säätiö

Saastamoisen säätiö tekee työtä suomalaisen tieteen ja taiteen hyväksi. Säätiö kuuluu Suomen merkittäviin taidehankkijoihin ja tieteellisen tutkimuksen mahdollistajiin. Säätiön arvot — avoimuus, kansainvälisyys, asiantuntevuus ja jatkuvuus — ohjaavat meitä tukemaan taiteilijoita, huippututkijoita, taideinstituutioita ja tieteen kärkihankkeita. Saastamoisen säätiö on yhteistyössä IHME Helsingin kanssa vuosina 2023-25.

saastamoinenfoundation.fi

Koneen säätiö

Koneen säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin, ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä ja järjestää erilaisia tilaisuuksia. Koneen säätiö tukee toimintaamme 2023-2025.

koneensaatio.fi

Magdalena Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation

Vuonna 2019 toimintansa aloittanut Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation edistää taiteilija Magdalena Abakanowiczia käsittelevää tieteellistä työtä ja tukee kansainvälisesti hankkeita, jotka jakavat hänen käsityksensä taiteesta kulttuurisena visuaalisena kielenä ja dynaamisena voimana nyky-yhteiskunnassa. AACCF toimii yhteistyössä IHME Helsingin kanssa vuosina 2023-25.

Historia

Miksi IHME päätti muuttua?

Festivaalista nykytaiteen tilaajaorganisaatioksi

Tutustu tarinaamme