Kurssit ja seminaarit

IHME-teos 2009, Antony Gormley: Clay and the Collective Body, kuva: Kai Widell.

Ekososiaalista sivistystä kasvattamaan

Tuomme yhteen taiteen ja tieteen maailmat ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen aikakaudella. Olemme tuottaneet seminaarisarjoja ja oppimateriaaleja kaikille nykytaiteesta ja ympäristöstä kiinnostuneille. Tutustu tallenteisiin seminaareistamme ja keräämäämme Itämeri-aineistoon.

Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä

Neljän taideorganisaation, IHME Helsingin, Frame Contemporary Art Finlandin, HIAP- Helsinki International Artist Programmen ja Mustarindan yhteistyössä järjestämä Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä –seminaari esitteli taidekentän toimintatapoja ilmastonmuutoksen ja luontokadon asettamiin haasteisiin.

Seminaarissa käsiteltiin muun muassa energiaan, liikkumiseen ja rahoitukseen liittyviä konkreettisia ongelmia ja niiden ratkaisuja. Yhteisen ekokoordinaattorin palkanneet organisaatiot kertoivat, mitä ne ovat vuosien mittaan tehneet omien päästöjensä pienentämiseksi kansainvälisen näyttely- ja residenssitoiminnan saralla. 19.11.2020 verkossa toteutettua ekoseminaaria seurasi päivän aikana noin 200 henkeä, joista suurin osa taidealoilta. Seminaarin kielet olivat suomi ja englanti.

Ekoseminaarin puhujat

Seminaarin keskustelut ja puheenvuorot loivat toivoa tulevasta, jossa jälkifossiilinen kulttuuri on keskeisellä sijalla ja ekologiset kysymykset korostuvat niin päättäjien,
organisaatioiden kuin taiteen käytäntöjenkin tasolla.

Osallistujapalaute

Tammikuussa 2021 käynnistyneen Art, Science, Ecology -kurssin aikana kuultiin kansainvälisten taiteen ja tieteen asiantuntijoiden  johdatuksia taiteen, tieteen ja ympäristökriisien risteyskohtiin.

IHME Helsingin aloitteesta syntynyt kurssi toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Englanninkieliset verkkoluennot olivat avoimia kaikille kiinnostuneille. Luentoja täydentävät työpajat suunnattiin yhteistyöyliopistojen opiskelijoille.

Kurssin päämääränä oli tietoisuuden lisääminen kestävyyskriisin vaikutuksista taiteen, tieteen ja yhteiskunnan alueilla sekä kestävyyskriisin edellyttämän ajattelun ja toiminnan muutokseen tarvittavan tiedon tuottaminen ja analysointi.

Art, Science, Ecology -kurssin sisällöt saavat jatkoa IHMEen Advisory Boardin tuottamasta podcast-sarjasta. Englanninkieliset podcast-jaksot ovat kuunneltavissa ​​useilla alustoilla: Helsinki Open Waves, Spotify, Apple podcast, Soundcloud.

Opetuspaketti: Merta kuunnellen – äänitaide Itämeren tutkimisessa ja suojelussa

 

IHME Helsinki – Opetusaineisto Tieteiden päivien 2021 Nuorten päivään

IHME Helsinki osallistui Tieteiden päivien 2021 yhteydessä järjestettävän Nuorten päivän opetustarjontaan taidetta, tiedettä ja Itämeren suojelua yhdistävällä opetuspaketilla. Itsenäisesti kouluissa hyödynnettävä paketissa on neljä kokonaisuutta, joista voi poimia sopivia osia käytössä olevan ajan mukaan. Aineistoa voi hyödyntää myös tilanteessa, jossa oppilaat työskentelevät itsenäisesti tai etäyhteyksien välityksellä. Nuorten päivän kohderyhmä ovat 9. luokkien sekä toisen asteen opetusryhmät.

Opetuspaketti on saanut inspiraationsa IHME Helsinki 2020 -teoksesta, joka oli norjalaistaiteilija Jana Winderenin paikkasidonnainen ääni-installaatio Listening Through the Dead Zones. Tilausteos toteutui Helsingin soutustadionilla 6.-24.8 2021.

Winderenin teos yhdistää taiteellisia menetelmiä ja ajankohtaista Itämeren tutkimusta. Taiteilija haluaa teoksen myötä kiinnittää huomiomme Itämeren tilaan ja siihen, miten meistä jokainen voi arkisilla valinnoilla vaikuttaa lähimeremme hyvinvointiin. Teoksen nimi, Listening Through the Dead Zones, viittaa myös Itämeressä esiintyviin kuolleisiin alueisiin, joissa happipitoisuus on niin alhainen, että alueet ovat elinkelpoisia ainoastaan bakteereille ja viruksille. Kuolleiden alueiden synty liittyy Itämeren rehevöitymiseen.

Opetuspakettiin on koottu ehdotuksia katsottavista videoista, luettavista haastatteluista sekä hyödyllisistä verkkosivuista, joiden kautta voi hahmottaa omien valintojen vaikutusta Itämereen ja oppia äänitaiteesta nykytaiteen muotona. Kunkin kokonaisuuden perässä on joukko kysymyksiä, joiden kautta voi halutessaan pohtia nähtyä tai luettua. Kysymyksiä voi hyvin keksiä lisää. Osioista 1-4 voi valita sopivat kokonaisuudet käytettävissä olevan ajan mukaan tai niitä voi hyödyntää isomman projektin suunnittelussa.

Videoiden ja ääninäytteiden kestot on merkitty linkkien yhteyteen. Kunkin lisätietoartikkelin lukemiseen menee noin 5 minuuttia. Keskusteluun on hyvä varata aikaa noin 10-15 minuuttia.

Aineiston kautta voidaan tutustua mm. seuraaviin asioihin:

  • Miten ja mitä Itämeren tilasta tutkitaan?
  • Miten tutkijat puhuvat?
  • Oman vaikuttavuuden ymmärtäminen suhteessa ympäristön tilaan
  • Omien tekojen kautta voimaantuminen ja toivon löytäminen ympäristöahdistukseen
  • Nykytaiteen muotoihin tutustuminen ja äänitaideteoksen analyysi
  • Taiteen ja tieteen vuorovaikutus
  • Esimerkkejä erilaisista urapoluista

Kartuta Itämeritietouttasi

 

Taiteilija Jana Winderenin ja IHMEen toiminnanjohtaja Paula Toppila ovat haastatelleet asiantuntijoita Itämeren tilasta osana Listening Through the Dead Zones -teoksen taustatyötä.  Kaikki haastattelut >>

Katso Listening Through the Dead Zones – kickoff -tapahtuman puheenvuorot  >>

Selvitä Itämerijalanjälkesi ja lue erilaisista tavoista auttaa Itämerta >>

Ekolinkkejä Ekoblogissa

Olemme koonneet sivun täydeltä hyödyllisiä linkkejä erilaisiin materiaaleihin, joiden kautta pääset oppimaan lisää muun muassa kestävistä aloitteista taidekentällä, luonnon monimuotoisuudesta, Itämeren suojelusta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja hiilijalanjäljestä.