Kestävyystoimemme

Luontokävely IHME-festivaalilla 2018. Kuva: Veikko Somerpuro

Ekologinen kestävyys

Pyrimme IHME Helsingissä toimimaan vastuullisesti huomioimalla nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet lähellä ja kaukana. Koska ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta, ekologinen kestävyys luo pohjan muille kestävyyden osa-alueille: sosiaaliselle ja kulttuuriselle sekä taloudelliselle kestävyydelle.

Nykytaiteen tilaajana tuotamme taidetta, joka antaa mahdollisuuden käsitellä ympäristökriisiin liittyviä tunteita ja tietoa. Olemme IHMEessä sitoutuneet taiteen vapauteen elämää ylläpitävien järjestelmien puitteissa ja siksi toteutamme taideteokset mahdollisimman vähin päästöin.

Seuraamme toimintamme vaikutuksia ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. IHMEen hiilijalanjälki vastaa 1–2 suomalaisen päästöjä vuodessa. Toimintamme hiilikädenjälki on kuitenkin todennäköisesti paljon tätä suurempi: Olemme mukana kehittämässä vähäpäästöisempiä tapoja tuottaa ja kokea taidetta sekä edistämässä laajempaa yhteiskunnallista muutosta kohti kestävämpää kulttuuria ja elämäntapoja.

Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

IHMEen hiilijalanjälki IHMEen ekologiset toimintamallit

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys näkyvät toiminnassamme erityisesti yleisöjen kohtaamisessa. Pyrimme varmistamaan, että sekä taideteokset ja tapahtumat ovat esteettömiä ja saavutettavia monenlaisille yleisöille ja että niissä toteutuvat turvallisemman tilan periaatteet.

IHMEen teokset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Viestimme teoksista ja tapahtumista selkeästi ja kohdeyleisö huomioiden suomeksi ja englanniksi.

Kuva: Veikko Somerpuro

Toteutamme IHMEen rekrytoinnit mahdollisuuksien mukaan anonyymisti tai vähemmistöryhmien positiivista erityiskohtelua harjoittaen. Emme käytä IHMEen tapahtumissa ilmaista työvoimaa, vaan kaikesta työstä saa asianmukaisen korvauksen. Samasta työstä ja kokemuksesta maksamme samaa palkkaa. IHMEen budjetissa on varattu rahaa niin ekologiseen kestävyyteen kuin yhdenvertaisuuteenkin.

Olemme sitoutuneet toimimaan rakenteellisten epäkohtien poistamiseksi.

IHMEen yhdenvertaisuussuunnitelma Turvallisemman tilan periaatteet

Historia

Miksi IHME päätti muuttua?

Festivaalista nykytaiteen tilaajaorganisaatioksi

Tutustu tarinaamme