IHME Helsingin

Turvallisemman tilan periaatteet

 

IHME Helsinki noudattaa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita – tule sellaisena kuin olet. Turvallisemman tilan periaatteilla ja niihin sitoutumisella haluamme varmistaa, että tapahtumissamme kunnioitetaan kaikkien osallistujien itsemääräämisoikeutta, henkisiä ja fyysisiä rajoja sekä koskemattomuutta ja syrjimättömyyttä. Näillä periaatteilla pyrimme siihen, että jokaisella on tapahtumassamme mahdollisuus olla oma itsensä, mutta jokainen myös tiedostaa vastuunsa turvallisemman tilan luomisesta. Olemme tietoisia ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Epätasa-arvo on laaja ongelma ja siksi usein tahtomattamme vahvistamme epätasa-arvoisia rakenteita. Tiedostamalla seuraavat periaatteet pyrimme luomaan tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa tilaa:

  • Emme hyväksy syrjintää (rasismi, seksismi, homofobia, transfobia, ableismi, cis-seksismi) tai muutakaan alistavaa käytöstä tai kieltä.
  • Pyrimme välttämään oletuksia toistemme sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, uskonnosta, vammaisuudesta, yhteiskuntaluokasta, varallisuudesta, seksuaalisuudesta, terveydestä ja mahdollisista sairauksista. Jos teemme oletuksia, pyydämme anteeksi ja korjaamme mitä sanoimme ja siirrymme eteenpäin.
  • Kunnioitamme jokaisen fyysisiä ja emotionaalisia rajoja. Annamme tilaa. Kysymme ennen kuin kosketamme ja kuuntelemme ja muutamme käytöstämme, jos joku ilmaisee olonsa epämukavaksi.
  • Emme hyväksy väkivaltaa. Muistamme, että väkivalta voi ottaa moninaisia muotoja, kuten pelottelua.
  • Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä. Noudatamme hyviä käytäntöjä julkisessa kuvaamisessa. Kysymme aina lupaa ennen kuin dokumentoimme tai julkaisemme kuvallista materiaalia, jossa esiintyy muita ihmisiä.
  • Olemme vastuussa käyttämästämme kielestä ja käytöksestämme. Tiedostamme, että toimillamme on vaikutusta toisiin huolimatta siitä, mikä on niiden tarkoitus.
  • Pyrimme varmistamaan, että kaikilla on mahdollisuus osallistua Emme vähättele muiden mielipiteitä ja huomautamme, jos joku niin tekee. Kohtelemme arkaluonteisia aiheita kunnioittavasti.
  • Hyväksymme uudet aiheet, ihmiset ja näkökulmat ilman ennakkoluuloja. Lähestymme jokaista asiaa ja tilannetta, joka tulee vastaan mahdollisuutena oppia jotain uutta ja kehittyä.
  • Seuraamme rakentavan keskustelun pelisääntöjä: (1.) Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja, (2.) Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä, (3.) Kerro omasta kokemuksesta, (4.) Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään, (5.) Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä keskustelun luottamuksellisuutta, (6.) Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita. (lähde: Erätauko-säätiö)

Mikäli kohtaat tai havaitset tapahtumassa häirintää, syrjintää tai huonoa käytöstä, kerrothan siitä tapahtuman työntekijälle. Periaatteita tarkastetaan ja päivitetään tarpeen vaatiessa ja otamme niihin myös mielellään palautetta.

Nämä periaatteet on luotu yhdessä IHME Helsingin henkilökunnan kesken. Niiden muodostamisessa on käytetty tukena seuraavia lähteitä:

kulttuuriakaikille.fi (vierailtu 16.11.2023) Osaatko sinä jo turvallisemman tilan periaatteet – testaa! yle.fi (luettu 16.11.2023) antifestival.com (vierailtu 16.11.2023) ykliitto.fi (vierailtu 16.11.2023) monikulttuurinen.fi (vierailtu 16.11.2023)