Uutiset

IHME Helsinki -podcast: Taide, tiede ekologia

15.04.2021

IHME Helsingin asiantuntijatyöryhmän jäsenet tuottavat huhti-kesäkuussa podcast-sarjan taiteen, tieteen ja ekologian teemoista. He keskustelevat sarjassa taiteilijoiden ja taidelaitosten kanssa uusista lähestymistavoista reaktiona ympäristökriiseihin. Kuinka voimme lisätä tietoisuutta ja aktivoida yleisöjämme, vähentää hiilidioksidipäästöjämme, luoda kestävämpää taidemaailmaa ja edistää kulttuurin muutosta, jossa vähemmän on enemmän?

IHME tiedostaa, että ilmastokriisit ja luontokato ovat myös taidemaailmaan heijastuvia kriisejä ja että hälyttävä tilanne vaatii välittömiä muutoksia niin ajattelussa kuin toiminnassa. Nykyisillä hiilidioksidipäästöillä ihmiskunta on käyttänyt hiilibudjettimme seuraavan seitsemän vuoden kuluessa.

Kestävän biennaalin tekeminen

”Olemme kaikki IHME Helsingin asiantuntijatyöryhmässä sitoutuneet vakaasti etsimään ratkaisuja kysymyksiin: miten ohjata taidelaitoksia kohti ekologisesti kestäviä käytäntöä? Kuinka lisätä tietoisuutta ja luoda mielekästä keskustelua näinä haastavina aikoina? Miten miettiä uudelleen suhdettamme ympäristöön? Tässä podcast-sarjassa keskustelemme erilaisista ajankohtaisista aiheista, joita lähestytään usein Miten? -kysymyksen kautta.” kertoo IHME Helsingin toiminnanjohtaja, kuraattori sekä asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Paula Toppila sarjan sisällöllisistä painopisteistä.

Sarjan ensimmäisessä podcast-keskustelussa Toppila sekä Sydneyn biennaalin taiteellinen johtaja José Roca keskustelevat taideinstituution ekologisesta siirtymästä tapausesimerkkinä vuoden 2022 Sydney biennaali.

Ympäristötuho kansainvälisenä rikoksena

Muut podcast-jaksot käsittelevät ​ ympäristötuhoa kansainvälisenä rikoksena, taiteen roolia energiaidentiteeteissä, kulttuurista ja materiaalista louhintaa sekä materiaalia todistusaineistona. Jaksoissa pohditaan myös, kuinka kouluttaa tulevia taiteilijasukupolvia resilienssin ja kestävien käytäntöjen saralla.

Sarjan toisessa osassa Nanyangin teknillisen yliopiston professori ja Singaporen Nykytaiteen keskuksen (NTU) perustaja Ute Meta Bauer keskustelee taiteilija, tutkija Nabil Ahmedin kanssa. Ahmed johtaa yhdessä Olga Luckon kanssa Interprt-studiota, joka hyödyntää muotoilua ja tilallista analyysia ympäristöoikeustyössä sekä ympäristötuhojen tunnistamisessa kansainvälisinä rikoksina.

Taideopetuksen rooli ekologisessa siirtymässä

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson keskustelee Dartingtonin taidekoulun tutkimuksen johtaja Tracey Warrin kanssa taidekoulujen ekologisesta siirtymästä. Dartingtonin taidekoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden muodostama poikkitieteellinen oppimisyhteisö työskentelee intohimoisesti toimiakseen muutoksen tekijöinä matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Helsingin Taideyliopiston uudessa strategiassa taide on tunnistettu tieteellisen tiedon rinnalla tärkeäksi uusien todellisuuksien testialustaksi ekologisten kriisien ratkaisemisessa.

Kestävä energia ja identiteetti

Taiteilija ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava keskustelee Ulkopoliittisen instituutin tutkija Emma Hakalan ja Aleksanteri-instituutin professori Veli-Pekka Tynkkysen kanssa humanistisesta energiatutkimuksesta, taiteen roolista energiaidentiteeteissä sekä energiajärjestelmissä. Tynkkysen erikoisalaa on ekologinen energiasiirtymä Suomessa ja Venäjällä. Hakala on puolestaan tutkinut ympäristö- ja ilmastoturvallisuutta sekä kestävää energiaa.

Materiaali todistusaineistona

Southamptonin yliopiston yhteydessä toimivan Winchesterin taidekoulun professori Jussi Parikka käy kaksi keskustelua kulttuurisen ja materiaalisen louhinnan sekä materiaalin todistusvoimaisuuden teemoista. Ensimmäinen keskustelu toteutetaan taiteilija, tutkija Samir Bhowmikin kanssa Helsingissä ja toinen yhdessä Lontoossa toimivan taiteilija, tutkija Susan Schupplin kanssa. Molemmat taiteilijat pyrkivät yhdistämään aineellisen maailman ja siitä saadut hyödyt esteettiseen, juridiseen ja poliittiseen ulottuvuuteen.

Helsinki Open Waves

Podcastit on tuotettu yhteistyössä Helsinki Open Wavesin (HOW) kanssa. HOW on monikielinen, voittoa tavoittelematon ja avoin maksuton alusta. Sen tarkoituksena on käynnistää uusi kestävä alusta Suomessa asuville ihmisille, jotta he voivat ilmaista itseään omalla kielellään ja oman kulttuurinsa kautta monimuotoisemman yhteiskunnan edistämiseksi.

Englanninkieliset podcast-jaksot julkaistaan ​​useilla alustoilla: Helsinki Open Waves, Spotify, Apple podcast, Soundcloud.

Voit antaa palautetta podcastista täällä >>

Julkaisupäivät:

Paula Toppila & José Roca, keskiviikko 14. huhtikuuta >>

Ute Meta Bauer & Nabil Ahmed, keskiviikko 21. huhtikuuta >>

Hanna Johansson & Tracey Warr, keskiviikko 5. toukokuuta >>

Jussi Parikka & Susan Schuppli, keskiviikko 12. toukokuuta>>

Jussi Parikka & Samir Bhowmik, keskiviikko 19. toukokuuta >>

Antti Majava & Emma Hakala & Veli-Pekka Tynkkynen, keskiviikko 9. kesäkuuta >>

Podcast-sarja jatkaa ilmastokriisin ja luontokatoon liittyvien kysymysten teemoja, joita käsiteltiin myös Art, Science, Ecology -kurssilla. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Helsingin kestävyystieteiden instituutin (Helsingin yliopisto) ja Kuvataideakatemian (Taideyliopisto) kanssa. Katso kurssin luentotaltioinnit IHMEen YouTube -kanavalla >>