Uutiset

Taide, tiede ja ekologia- kurssi yliopistoyhteistyönä

16.11.2020
Kurssin puhujina ovat mm. (ylä vas.) taiteilija Katie Paterson, taiteilija Samir Bhowmik, taiteilija, tutkija Susan Schuppli, (ala vas.) taiteilija Jana Winderen, toiminnanjohtaja, kuraattori Paula Toppila, taiteilija, tutkija Antti Majava.

Kurssin ohjelma >> 

Vuoden 2021 tammikuussa alkaa nykytaiteen tilaajaorganisaatio IHME Helsingin aloitteesta Taide, tiede, ekologia -kurssi yhteistyössä Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin ja Taideyliopiston Kuvataidekatemian kanssa. Kansainvälisesti arvostetut taiteilijat toimivat kurssin luennoitsijoina ja työpajojen vetäjinä. Kurssin kaikki luennot toteutetaan verkossa ja ne ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Kurssin työpajat on suunnattu yhteistyöyliopistojen opiskelijoille. Kurssi on englanninkielinen.

”IHME Helsingin toiminnassa yhdistyvät taide, tiede ja ilmastotyö. Haluamme tukea taiteilijoitamme ja yleisöjämme sopeutumisessa ympäristökriisiin, tuottaa sopeutumista helpottavaa tietoa ja toivoa. Yhteistyömme yliopistojen kanssa on luonnollista jatkoa näille pyrkimyksille ja olemme iloisia, että se toteutuu. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitys kestävyysmurroksessa ovat tärkeitä. Päivänpolttavat yhteiskunnalliset ja globaalit kysymykset esimerkiksi planeettamme jäätyneestä vedestä, louhittavista luonnonvaroista ja metsistä ovat kurssimme ytimessä.” kertoo yhteistyöstä toiminnanjohtaja Paula Toppila.

Koulutusta maailman muuttajille

Kurssin päämääränä on tietoisuuden lisääminen kestävyyskriisin vaikutuksista taiteen, tieteen ja yhteiskunnan alueilla sekä kestävyyskriisin edellyttämän ajattelun ja toiminnan muutokseen tarvittavan tiedon tuottaminen ja analysointi. Kurssin aikana taiteen ja tieteen tekijät voivat yhdessä pohtia aikamme monimutkaisia ilmiöitä. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa tehdään tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa maailmanlaajuisten suurten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja elonkirjon vähenemisen ratkaisemiseksi.

”Meidän on tieteellistä tietoa käyttäen siirryttävä kaikilla elämän osa-alueilla kestäviin käytäntöihin, ja siksi meidän tuleekin kouluttaa opiskelijoistamme maailman muuttajia. Kestävyysmurroksen mahdollistamiseen tarvitaan uudenlaisia osaajia, joilla on kyky toimia tieteidenvälisesti sekä yhteiskunnan eri sektorien välillä. Tällä kurssilla opiskelijamme oppivat ymmärtämään tieteen ja taiteen yhteisen voiman kestävyysmurroksen tekijänä.”kiteyttää yhteistyön merkitystä HELSUSin yliopistonlehtori Janna Pietikäinen.

Taide mukana ekologisten kriisien ratkaisussa

Toinen yhteistyöyliopistoista, Taideyliopiston Kuvataideakatemia, kouluttaa kuvataiteilijoita, jotka ymmärtävät ihmiskunnan tulevaisuuden globaalit ja planetaariset haasteet.

”Taideyliopiston uudessa strategiassa taide on tunnistettu ekologisten kriisien ratkaisussa tärkeäksi uudenlaisten todellisuuksien testaajaksi, tieteellisen tiedon rinnalla,”kertoo Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson ja jatkaa: ”Kuvataide työstää kokemuksellista ja aistimellista ymmärrystä sekä laajentaa kuvittelukykyä. Kurssi tarjoaa molempien yliopistojen opiskelijoille erinomaisen paikan kokeilla tieteen ja taiteen yhteistyötä ekologisten kriisien hahmottamisessa ja ekologisen siirtymän toteuttamisessa yhdessä kansainvälisesti arvostettujen taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa.”

Kurssin luennoitsijat ja työpajojen vetäjät ovat taiteen ja tieteen välimaastossa työskenteleviä taiteilijoita, tutkijoita ja kuraattoreita Suomesta ja ulkomailta: taiteilija ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava, Britanniassa asuva tutkija ja taiteilija Susan Schuppli, IHME Helsinki 2020 -teoksen norjalaistaiteilija Jana Winderen, IHME Helsinki 2021- teoksen tekijä skotlantilaistaiteilija Katie Paterson,  professori emeritus Jan Zalasiewicz (Leicesterin yliopisto), paleoklimatologi, dosentti J. Sakari Salonen (Helsingin yliopisto), taiteilija Samir Bhowmik ja IHME Helsingin toiminnanjohtaja ja kuraattori Paula Toppila.

Lue lisää englanninkielisestä kurssista ja sen aikatauluista >>

Kurssin luennot ovat avoimia kaikille. Pääset osallistumaan kaikkiin englanninkielisiin avoimiin luentoihin tästä zoom-linkistä aikataulun mukaisesti.  Luennoille ei tarvitse rekisteröityä.