Uutiset

Ekoseminaari – palautetta ja taltiointeja

09.12.2020
Ekoseminaarin tunnuskuvassa yksityiskohta Alma Heikkilän teoksesta these processes include plasticity, mutualistic symbiosis, and extinction, 2019. Contemporary Art Centre (CAC). Kuva: Andrej Vasilenko.

Neljän taideorganisaation, IHME Helsingin, Frame Contemporary Art Finlandin, HIAP- Helsinki International Artist Programmen ja Mustarindan yhteistyössä järjestämä Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä – seminaari esitteli taidekentän toimintatapoja ilmastonmuutoksen ja luontokadon asettamiin haasteisiin. 19.11.2020 verkossa toteutettua ekoseminaaria seurasi päivän aikana noin 200 henkeä, joista suurin osa taidealoilta.

Seminaarin puhujataltioinnit on katsottavissa IHMEen YouTube -kanavalla. Puheista suurin osa oli suomenkielisiä. Puheiden diat ja tiivistelmät on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Yleisöpalautteissa kiitosta konkretiasta

Ekoseminaariin osallistujista noin neljännes vastasi palautekyselyyn seminaarin jälkeen. Vastausten perusteella seminaari tarjosi monille uutta tietoa ja käytännöllisiä vinkkejä kestävään toimintaan omassa organisaatiossa tai itsenäisenä taiteilijana. Osalle vastaajista seminaari oli kertausta jo varsin tutuista ympäristötoimista.

Julie’s Bicycle oli hyvä lisä! Ohjelma oli sinänsä hyvä katsaus tilanteeseen ja siihen mitä Suomessa on tehty ekologisempien toimintatapojen kehittämisessä eli kerrankin tietoa oli aika kattavasti yhdessä paikassa.

1,5 asteen rajan tärkeys esim. 2 asteen lämpenemiseen verrattuna oli yllättävä. Seminaarista jäi hyvä fiilis siitä, että tavoitteessa voidaan onnistua, sillä niin monet toimijat työskentelevät sen eteen.

Seminaari muistutti ja vahvisti käsitystä aiheesta. Hyvä, että seminaarissa käsiteltiin erilaisia toimia melko konkreettisesti.

Ympäristötoimia tehdään nyt monipuolisesti

Palautteissa vastattiin myös innokkaasti kysymykseen, miten ekologinen kestävyys näkyy kunkin omassa toiminnassa tai organisaatiossa. Vastauksissa näkyy ympäristötoimien kirjo, yhteistä oli asian kokeminen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi.

… kehitämme monia asioita parasta aikaa. Osittain samoja mitä seminaarissakin käsiteltiin, kuten matkustamisen ja kuljetusten vähentäminen. Kestävän kehityksen huomiointi kaiken kaikkiaan koko toimintaa läpileikkaavana.

Lentämisen välttely. Julkinen liikenne. Vegaaniruoka. Kierrätysmateriaalit käytössä työpajoissa. Elämysten, ei materian tuotanto keskiössä.

Aika huonosti vielä, paljon on tehtävää.

Lisää keskustelua, entistä laaja-alaisemmin

Seminaarin puheenvuoroissa ja ryhmäkeskusteluissa jaetut kokemukset innostivat jatkamaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi koettua keskustelua. Valmiista vaihtoehdoista toivottiin eniten hyvien käytäntöjen keräämistä yhteen oppaaseen, tosin yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja erilaista tukea toivottiin laajasti eri muodoissa. Ekologisuutta toivottiin käsiteltävän myös jatkossa laaja-alaisemmin, toisaalta syventyen eri alueiden ympäristökuormitukseen aina teknologian, materiaalien ja ruokavalioiden kriittiseen tarkasteluun.

Minusta ekologisia kysymyksiä ei voi käsitellä ilman että puhutaan myös sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tasavertaisuudesta. Nyt esim feministisiä praktiikoita tuli esille lähinnä Mustarindan osuudessa. Eli laajempaa näkökulmaa ensi kerralla, kiitos!

Jatketaan yhteistyötä ja verkostoitumista.

Just continue, you work seems wonderful!

Yhteisen ekokoordinaattorin vuosi päättyy

Ekoseminaarin järjestäjätahot jatkavat kukin omaa toimintaansa ekologisuuden ja kestävyyden saralla oppimaansa hyödyntäen. Yhteisesti vuodeksi 2020 palkattu ekokoordinaattori Saara Korpela on kirittänyt organisaatioita ympäristötoimissa ja ollut yhdistävä tekijä myös ympäristöoivallusten jakamiseen seminaarin muodossa. Mahdollisesta tulevasta yhteistyöstä tiedotamme myöhemmin.

Ekokoordinaattorin ekoblogissa käytännöllisiä vinkkejä hiilijalanjäljen laskentaan >>

Ekoseminaarin videot ja tiivistelmät suomeksi ja englanniksi >>