Uutiset

IHME Helsinki 2020 -teos avaa aistit merieläinten läsnäololle

06.08.2021
Jana Winderen. Kuva: Palin Asunsinha.

Ensimmäinen IHME Helsinki -tilausteos avautuu yleisölle perjantaina 6.8.2021 Helsingin soutustadionilla. Norjalaistaiteilija Jana Winderenin yhdessä Tony Myattin kanssa laatima tilaääni-installaatio Listening Through the Dead Zones (Kuuntelua kuolleitten alueiden läpi) kutsuu kuuntelemaan vedenalaisia ääniä, joita meressä elävät hyönteiset, kalat, äyriäiset ja nisäkkäät – ihmiset mukaan lukien – tuottavat. Winderen on nauhoittanut merieläinten ääniä hydrofoneilla monilla tutkimusaluksilla ja säveltänyt niistä IHME Helsinkiä varten uuden teoksen.

”Jana Windereniä ajoi taiteilijuuteen ja vedenalaiseen maailmaan lapsuudesta saakka koettu huoli vesiluonnon tuhoutumisesta. Tässä teoksessa hän haluaa tuoda toislajisen viestinnän kuultavaksemme, antaa sille keskeytymättömän pääroolin soutustadionilla, näyttämöllä, jota kehystävät kaksi aikamme tärkeintä elementtiä: meri ja ilmakehä. IHME Helsingin toiminnan ydin – taiteen keinot koskettaa katsojaa, taiteen ja tieteen kontekstin välinen vuoropuhelu ja ympäristökriisin meille kaikille sanelemat elinehdot – kietoutuvat yhteen tässä hienoviritteisessä teoksessa. ” kertoo IHME Helsingin toiminnanjohtaja ja kuraattori Paula Toppila.

Winderenin taide nostaa vesissä elävät eläimet esiin ja tekee kuultaviksi ääniä, joita ihmiskorva ei voi vedessä kuulla. Eläinten todellinen hiljaisuus vallitsee vain vesistöjen kuoleilla alueilla, joissa veden happipitoisuus on romahtanut rehevöitymisestä käynnistyneen noidankehän seurauksena ja jota ilmastonmuutos vain vahvistaa. Ilman happea ei ole elämää veden pinnan allakaan.

Tietoa ja tunnelmia

Winderenin teokseen liittyvä haastattelusarja tuo näkökulmia vesistöjen tilaan ja laajempaan kysymykseen ihmisten vaikutuksista ympäristöönsä. Vakavien aiheiden lisäksi haastattelut luovat toivoa kertomalla tavoista, joilla voimme edistää meren hyvinvointia.

Itse teos kehottaa meitä kuitenkin vain istahtamaan soutustadionin katsomoon, sulkemaan silmät ja avaamaan korvat, tietoisuus ja tunteet toisten lajien läsnäololle.

Covid-19 -pandemian vuoksi tälle vuodelle siirretty Jana Winderenin teos on ensimmäinen IHME Helsinki -teos. IHME Helsingillä on takanaan kymmenvuotinen historia IHME-nykytaidefestivaalina 2009-2018. IHMEen nykyisessä toiminnassa yhdistyvät taide, tiede ja ilmastotyö. Vuosittaiseen julkisen tilan teokseen ja IHMEen arvoihin liittyvää puheohjelmaa ja tapahtumia järjestetään ympäri vuoden yhteistyössä taiteen ja tieteen instituutioiden kanssa. IHME Helsingin työn mahdollistavat perustajasäätiö Taidesäätiö Pro Arten lisäksi vuosina 2020-22 Saastamoisen säätiö sekä Koneen säätiö.

Tietoa teoksesta:

Listening Through the Dead Zones ( Kuuntelua kuolleitten alueitten läpi) -teos on avoinna yleisölle Soutustadionilla 6.-24.8.2021 joka päivä klo 10-20. Vapaa pääsy.

Noudatamme viranomaisten covid-19 -pandemiaan liittyviä ohjeita tapahtumanjärjestäjille. Tulethan terveenä. Suosittelemme maskin käyttöä. Kiinnitäthän huomiota turvaväleihin ja käsihygieniaan, kiitos.

Teoksen saavutettavuustiedot >>

Voit antaa teoksesta palautetta ja osallistua arvontaan >>