Uutiset

IHME Helsinki 2023 3/6: Riistavuori

11.05.2023
Kuva/Photo: Katri Lehtola

Chicago Boys Riistavuoren metsässä ja seniorikeskuksessa

 

IHME Helsinki 2023 -teoksen Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming kolmannet julkiset harjoitukset pidettiin Etelä-Haagassa Riistavuoren metsässä ja seniorikeskuksessa. 

Riistavuoren metsä on luonnoltaan arvokas ja monipuolinen lähes 14 hehtaarin metsä- ja kallioalue. Puisto täytti viime vuonna 70-vuotta, ja on jo kauan ollut tärkeä paikka siellä elävien lajien lisäksi alueen asukkaille, päiväkotilaisille, koululaisille sekä Riistavuoren seniorikeskuksen asukkaille. Riistavuoren puisto on yksi Helsingin useista uhanalaisista lähiluontoalueista. Kaupunki kaavailee kuitenkin metsän tilalle asuinaluetta, liiketiloja ja pysäköintilaitosta, mitä vastaan monet asukasaktiivit ovat asettuneet. 

 

Kuva/Photo: Katri Lehtola

 

Päivä käynnistyi opastetulla kierroksella Riistavuoren metsään. Oppaina toimivat lähiluontoalueen pelastamiseksi aktiivisesti kampanjoineet valokuvataiteilija Sanni Seppo ja asukasaktiivit Marja Keränen ja Hanna Rinne.

Opastettu kierros aloitettiin seniorikeskuksen pihalta, joka sijaitsee aivan metsän vieressä. Ensimmäisenä pysähdyttiinkin keskuksesta noin 50 metrin päähän tien varteen englantilaisen koulun rakennushankkeesta ilmoittavan kyltin kohdalle. Oppaat korostivat, että Riistavuoren metsä on liito-oravalle tärkeä elinympäristö. Liito-oravien elinympäristöjä on lajin suojelusta huolimatta kavennettu runsaasti viime vuosina vedoten lakipykälään, joka sallii lajille tärkeiden elinympäristöjen kaatamisen ja rakentamisen, jos rakennushanke nähdään välttämättömänä ja yleishyödyllisenä. Oppaiden mielestä kysymys on puhtaasti arvovalinnoista. Kenelläkään ei ole sinänsä mitään englantilaisen koulun rakentamista vastaan, mutta voidaan kysyä olisiko sille otollisempi paikka jossain muualla kuin liito-oravan pesintäalueella. 

Kuva/Photo: Katri Lehtola
Kuva/Photo: Katri Lehtola
Kuva/Photo: Katri Lehtola

 

Kierroksen aikana moneen otteeseen korostuivatkin isot ristiriidat hyvää tarkoittavien rakennushankkeiden, kaupunkisuunnittelun, kaupunkimetsien ja lähiluonnon säilyttämisen välillä. Kaupungin visiot ekologisesta ja hiilineutraalista Helsingistä eivät vaikuta olevan linjassa sen kanssa, miten kaupunki toimii ja kaavoittaa uusia asuinalueita. Eliel Saarisen tietä pitkin kulkevan raidejokerin takia Riistavuoren metsän reunaa on jo lohkaistu ja lisää tullaan lohkaisemaan, jos Vihdintietä kulkevan raitiolinjan ja kaupunkibulevardin suunnitelmat toteutuvat.

Riistavuoren alueelle on suunnitteilla asuntoja 2500 asukkaalle. Helsinki toki tarvitsee lisää asuntoja, mutta oppaat kyseenalaistivat rakentamisen mittakaavaa ja pohtivat, voisiko suunnittelun lähtökohtana olla lähiluonnon säästäminen. Riistavuoren metsä suojaa asuinaluetta myös melusaasteelta. Samaan aikaan kun arvokasta kaupunkimetsää ollaan kaatamassa, Vihdintien toisella puolella, Pitäjänmäen ja Valimon alueella on tyhjillään toimistotilaa. Voitaisiinko sitä aluetta kehittää ja käyttämättömistä toimistotiloista muokata asuntoja sen sijaan, että kaadetaan alueen viimeinen kaupunkimetsä? 

Kuva/Photo: Katri Lehtola

Oppaamme nostivat esiin, että Riistavuoren metsä kuuluu yhteen viidestä kaupungin ”vihreästä linjasta”: kaupunkimetsistä, joilla on ollut tarkoituksena suojella luonnon monimuotoisuutta ja lähiluontoalueita kaupunkilaisille. Nyt tämä kuitenkin vaikuttaa unohtuneen kaupunkisuunnittelijoilta. Riistavuoren metsästä säilytettäisiin vain pieni suikale, joka olisi suurimmaksi osaksi kalliota. Talojen alle jäisivät siis liito-oravien pesien lisäksi asukkaille tärkeät ulkoilu-, liikunta- ja vapaa-ajan vieton alueet. Lähiluonnon positiiviset vaikutukset ihmisten mielenterveyteen ja jaksamiseen ovat olleet monesti viime aikoina esillä. Niitä korostivat myös Chicago Boys – bändin ja yleisön jäsenet. Riistavuoren kaavoittamisessa ja rakentamisessa on siis luonnon monimuotoisuuden lisäksi uhattuna alueen asukkaiden hyvinvointi. 

Kuva/Photo: Katri Lehtola
Kuva/Photo: Katri Lehtola
Kuva/Photo: Katri Lehtola

Lähiluonnon tärkeys alueen asukkaille korostui entisestään, kun jatkoimme amatööribändin harjoituksia Riistavuoren seniorikeskuksessa. Seniorikeskuksen asukkaille metsä tuo viihtyvyyttä, mielenrauhaa ja paikan arkiliikunnalle. Keskuksen asukkaita osallistui bändiharjoituksiin omien kykyjensä mukaan. Amatööribändin kappalevalikoima kasvoi harjoituksissa yhdellä kappaleella: Riistavuori Rock sai osan osallistujista jopa tanssimaan. 

Kuva/Photo: Katri Lehtola

Seuraavaksi IHME Helsinki 2023 -teoksessa nostetaan esiin lisää uhanalaisia lähiluontoalueita ja metsiä Helsingissä. Tämän viikon lauantaina 13.5. kokoonnumme Stansvikin metsään ja ensi viikon lauantaina 20.5. Matokallion metsään. Bändin jäsenet valitsevat kohteet. 

IHME Helsinki 2023 – teos Tulevat tapahtumat Huuto kaupunkiluonnon puolesta / Riistavuori