Uutiset

IHME Helsinki 2023 5/6: Matokallio

26.05.2023
Ihmisiä kallion päällä aurinkoisena päivänä
iIHME Helsinki -teos 2023 Chicago Boys – While We Were Signing, They Were Dreaming Matokalliolla, kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Chicago Boys Matokalliolla ja Myllykylän kylätalossa

 

IHME Helsinki 2023 -teoksen Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming viidennet julkiset harjoitukset tapahtuivat Matokallion metsässä ja Myllykylän kylätalossa lauantaina 20.5.2023.

Harjoitukset aloitettiin tutustumiskierroksella Matokallion metsään. Puotinharjun ja Myllypuron välissä oleva Matokallio on vanha arvometsä- ja kallioalue. Metsä on määritelty Viikin ja Mustavuoren välisen alueellisen metsäverkostoyhteyden ydinmetsäksi, joka pitää yllä metsien biodiversiteettiä.  Matokallio on myös alueen ainoa jäljellä oleva lähimetsä ja siten tärkeä ulkoilu- ja oppimisympäristö alueen päiväkodeille, kouluille ja asukkaille.

Metsään on kuitenkin kaavoitettu pikaluistelun sisähallille parkkialueineen tontti, jonka kehittämisvarausta Helsingin kaupunginhallitus päätti edelleen jatkaa kokouksessaan 17.4.2023 isosta vastustuksesta huolimatta. Päätöstä on kritisoitu kaupunkiekologian näkökulmasta. Varaus on voimassa vuoden loppuun. Matokallion puolustajat taistelevat lähimetsänsä puolesta loppuun asti.

Kaksi hymyilevää naista metsässä ihmisryhmän keskellä.
Tiina Autti ja Marjaana Paju ovat Pelastetaan Matokallio -liikkeen aktiiveja, kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Matokallion kierroksen oppaina toimivat Pelastetaan Matokallio -liikkeen aktiivit Marjaana Paju ja Tiina Autti. Heti kierroksen alkuun Paju ja Autti kertoivat alueen muista rakennussuunnitelmista, joihin kuuluvat muun muassa yli 300 lapsen päiväkoti ja purettavan Helsingin kielilukion paikalle suunnitteilla oleva toinen urheiluhalli. Tällä hetkellä alueella on jo yli 400 oppilaan peruskoulu, juuri valmistunut uusi urheiluhalli ja Myllypuron vanha jäähalli. Suunnitteilla oleva pikaluisteluhalli veisi Matokalliosta yli puolet ja siten tekisi alueesta isojen hallien keskittymän, johon ei jäisi juurikaan luontoa jäljelle.

Pikaluisteluhallia on alueelle pyritty rakentamaan jo yli 20 vuoden ajan. Hallia ajaa Myllypuron Jääurheilukeskus Oy, jonka taustalla ovat Suomen Luisteluliitto ja Suomen Taitoluisteluliitto. Suomen Olympiakomitea tukee hanketta. Samaan tapaan kuin muissakin Chicago Boys -teoksen vierailemissa lähiluontokohteissa, hallin rakentamista metsän ja kallion tilalle perustellaan hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä ja niiden puolesta vedoten ekologisuuteen. Samaan aikaan hallin yhteyteen kuitenkin suunnitellaan isoa parkkialuetta.

Paju ja Autti nostivatkin esiin, että Matokallio-liikkeen näkökulmasta pikaluisteluhalli ei tulisi olemaan alueella asuville ihmisille vaan lajin harrastajille, jotka tulevat muualta ja lähtevät harjoitusten jälkeen muualle. Siten he epäilevät, että julkiset liikenneyhteydet tekisivät hallista yhtään ekologisempaa tai alueen asukkaita palvelevaa verrattuna monimuotoiseen lähimetsään. Matokallio-liike ei vastusta hallia sinänsä, ainoastaan sen rakentamista Matokalliolle. Liike kannattaa hankkeen siirtämistä Vuosaaren urheilupuistoon jo rakennetulle alueelle.

Ihmisiä kallion päällä aurinkoisena päivänä
IHME Helsinki -teos 2023 Chicago Boys – While We Were Signing, They Were Dreaming Matokalliolla, kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Matokallio nousee 28 metriä merenpinnan yläpuolelle. Jos pikaluisteluhalli rakennetaan, alueesta säästyisi huippu sekä kallion pohjoispuolella oleva metsä, joka on todettu metsäkartoituksessa arvokkaaksi luontokohteeksi useiden harvinaisten kasvien vuoksi. Samaa on todettu myös eteläpuolen metsästä, jota kuitenkin nyt uhkaa rakentaminen. Alueelta löytyy uhanalaisia sammaleita kuten lahokaviosammal (Buxbaumia viridis), rakkosammal (Nowellia curvifolia) ja pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) sekä kääpiä kuten sysikääpä (Phellinus nigricans) ja levykääpä (Phellinus laevigatus). Seitsemän hehtaarin alueelle mahtuu niin lehtometsää kuin kuivaa kangasmetsää sekä käppyrämäntyjä ja lahopuita.

Metsässä voi törmätä kettuihin, jäniksiin ja muurahaisyhteiskuntaan. Lintujen laulu täyttää ympäristön heti kun metsään astuu. Matokallio on siis tärkeä monelle muullekin lajille, joiden elinpiiriä on Puotinharjun ja Myllypuron välisellä alueella kavennettu jo monilla aiemmilla rakennushankkeilla. Matokallion päältä avautuvat näkymät metrovarikolle ja Itäväylän autojen melulta ei voi välttyä. Melun kuitenkin unohtaa, kun kävelee metsän läpi huipulle ja keskittyy ympäröivään luontoon ja sen ääniin. Kallion toisella puolen on jyrkänne, jonka alle kiertäessä Itäväylän melu katoaa kokonaan.

Puita, joiden takana näkyy rakennuksia.
Matokallion huipulta näkyy metrovarikko. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Ryhmä ihmisiä kulkee metsässä.
IHME Helsinki -teos 2023 Matokallion metsässä. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Mies hattu päässä ja kyltti kädessä, jossa lukee Sammalten puolesta!
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Paju ja Autti nostivat kierroksen aikana esiin räikeän ristiriidan Helsingin kaupungin strategian ja hallihankkeen välillä. Kaupungin strategiassa korostetaan vihreyttä, puiden istuttamista, metsien suojelua ja sen varmistamista, että jokainen kaupunkilainen asuu lähellä luontoa. Tämän strategian valossa on ristiriitaista, että kaupunki on myöntänyt kehittämisvarauksen, joka kaventaisi Puotinharjun ja Myllykylän asukkaiden lähiluontoa ja tuhoaisi yli puolet arvokkaasta vanhasta metsästä, joka turvaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Kierros päättyi lehtometsän puolelle, jossa on muun muassa maanalainen lähde. Kierroksen jälkeen kokoonnuimme jatkamaan harjoituksia ruokailun ja musiikin merkeissä Myllykylän kylätalolle. Tarjolla oli kaikille taiteilija Hiwa K:n reseptin mukaan tehtyä biriyania ja yleisö osallistui aktiivisesti musisointiin. Keskustelussa Matokallion merkityksestä pohdittiin muun muassa sitä, miten monesti niidenkin ihmisten, joille luonto ja sen läheisyys ei ole kovin tärkeää tulisi muistaa, että lähiluonto ja sen mikrobit ja muut eliöt ovat korvaamattomia ihmiskunnan terveydelle. Harjoitukset päättyivät Matokallio Rockiin ja kalevalamittaiseen lauluun uhanalaisille sammalille.

Ryhmä ihmisiä kulkee metsässä. Aurinko paistaa puiden välistä.
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Ryhmä ihmisiä hymyilee metsässä.
Chicago Boys -amatööribändi Matokallion metsässä. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Ihmisiä soittimien kanssa, yhdellä kädessä paperi, johon lueteltu uhanalaisia sammaleita.
Harjoituksissa laulettiin uhanalaisille sammalille. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Henkilö soittaa pianoa.
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

IHME Helsinki -teos 2023 huipentuu viimeisiin julkisiin harjoituksiin kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 27.5. klo 17:00–19:30. Harjoituksissa kootaan yhteen kuuden viikon projektin antia, nähdään videotervehdys Sulaimanian projektista, keskustellaan kaupunkisuunnittelusta ilmastokriisin ja lajikadon aikakaudella sekä soitetaan yhdessä bändin valitsemaa musiikkia.

Ihmisiä soittaa, laulaa ja tanssii.
Chicago Boys -amatööribändi Myllykylän kylätalossa. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Kangas jossa lukee Forests should be big enough to have a potential to get lost...
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

IHME Helsinki 2023 – teos Tulevat tapahtumat Pelastetaan Matokallio -liikkeen Facebook-sivu