Uutiset

IHMEen kestävät toimintamallit esittelyssä Suomessa ja ulkomailla

14.12.2020

Ekologisten kysymysten käsittelylle on vuonna 2020 ollut kysyntää taiteen ja kulttuurin kentällä. IHMEen osaamista ja kokemuksia on haluttu kuulla myös muissa organisaatioissa. IHMEen toiminnanjohtaja Paula Toppila ja ekokoordinaattori Saara Korpela ovat esiintyneet muun muassa Helsinki Art Institutions for Equality -seminaarissa, Museoalan Teemapäivillä sekä tietysti Ekoseminaarissa.

IHMEen tarina kansainvälisissä konferensseissa

Kestävät toimintamallit ovat puhututtaneet myös vertaisverkostoissa ulkomailla. Amsterdamissa ja New Yorkissa toimiva Art/Switch-säätiö toteuttaa videokonferenssien sarjan otsikolla [re]Framing the Arts: A Sustainable Shift. Ekokoordinaattori ja toiminnanjohtaja toimivat sarjan ensimmäisen osan, Institutional Approaches to Sustainability -seminaarin moderaattoreina 31.10.2020. Art/Switchin päämääränä on luoda kansainvälinen taideinstituutioiden verkosto, jossa jaetaan kokemuksia kestävästä toiminnasta taiteen kentällä. Tulevat seminaarit ovat nimeltään tammikuussa toteutuva Reshaping Exhibition Practices ja maaliskuussa järjestettävä Sustainable Logistics & Conservation.

Toiminnanjohtaja osallistui yhdistyksen jäsenenä ja yhtenä puhujista kansainvälisen nykytaiteen kuraattoriyhdistyksen IKT:n tämänvuotiseen konferenssin, joka toteutettiin koronapandemian vuoksi virtuaalisesti. IKT Virtual Meeting toteutui 17.-18.10 ja sen teemana on Sustainable Curating in Corona Times. Toppilan puheenvuoro kiteytti IHMEen organisaatiomuutoksen kohti kestävämpää taideinstituutiota. Hän veti myös keskustelusession presentaation teemoihin liittyen ja kertoi tulevista IHME Helsinki -teoksista yhteistyössä taiteilija Jana Winderenin ja taiteilija Katie Patersonin kanssa.

Kysyntää ekokoordinaattorin asiantuntijuudelle

Vuoden 2020 aikana ekokoordinaattori on IHMEen ohella työskennellyt osa-aikaisesti myös kolmessa muussa taidealan organisaatiossa: Frame Contemporary Art Finland, Mustarinda sekä HIAP – Helsinki International Art Programme. Ekokoordinaattorin puheenvuoroja muun muassa hiilijalanjäljen laskennasta tai ympäristötoimien organisoinnista on kuultu Museoliiton Sanoista ekotekoihin -koulutuksessa, Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kevätkokouksessa, Annantalon kehityspäivässä ja Espoon modernin taiteen museo EMMAn henkilökunnan koulutuspäivässä.

Ympäristöviestiä on viety eteenpäin myös median välityksellä. Ekokoordinaattoria on myös haastateltu Suomen ystävät Sveitsissä -yhdistyksen Finnland Magazin -lehteen ja virolaiseen kulttuurialan Sirp-lehteen.

Suomessa IHMEen henkilökunta on osallistunut muun muassa luovien alojen kestäviä toimintamalleja edistävän Creasus ry:n tapahtumiin. Ekokoordinaattori on myös saanut apua hiilijalanjälkilaskentaan SYKEn ja Luken tutkijoilta. Hän suosittelee seuraamaan Tampereen yliopiston, SYKEn, Aalto-yliopiston ja VTT:n ORSI-hanketta (Orchestrating for Systemic Impact), jonka puitteissa on jaettu paljon hyödyllistä hiilijalanjälkitietoa!