Uutiset

Ilmastonäkökulmaa taiteen kentälle

26.02.2020
HIAP, Frame, Mustarinda ja IHME palkkaavat ekokoordinaattorin

Neljä suomalaista taiteen alan toimijaa – Frame Contemporary Art Finland, Helsinki International Artist Programme (HIAP), IHME Helsinki ja Mustarinda – on palkannut yhteisen ekokoordinaattorin pienentämään organisaatioiden ilmastopäästöjä. IHME Helsingin aloitteesta palkatun ekokoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa selvittää taideteostuotannon vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi ja viestiä kaikesta opitusta taiteen kentän toimijoille, jotta kestävät toimintamallit yleistyisivät. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomen taiteen kentällä palkataan henkilö nimikkeellä ekokoordinaattori.

Mukana Suomen paviljonki Venetsian biennaalissa

Ekokoordinaattorin palkkaa neljä erilaista toimijaa: IHME Helsinki luo vuosittain saavutettavan taideteoksen julkiseen tilaan ja on viime vuonna uudistanut sekä strategiansa että asiantuntijansa vastaamaan nimenomaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Frame vie suomalaista taidetta ulkomaille ja muun muassa organisoi Suomen paviljongin Venetsian biennaaliin. HIAP tarjoaa taiteilijaresidenssejä Helsingissä ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Mustarinda on pääosin vapaaehtoispohjalta toimiva taiteilijoiden ja tutkijoiden ryhmittymä, joka edistää yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta sekä kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta. Kymmenenvuotisen toimintansa aikana Mustarinda on keskittynyt muun muassa ekologisten käytänteiden luomiseen Mustarinda-talolla Kainuussa sekä muualla maailmalla.

Siirtymä post-fossiiliseen aikakauteen

Kaikki organisaatiot ovat kiinnittäneet huomiota ekologisesti kestäviin linjauksiin jo aiemmin. IHME kutsuu joka vuosi ulkomaisen taiteilijan Suomeen, jotta taiteen ystävien ei tarvitse matkustaa taiteen perässä maailmalle, ja pyrkii tuottamaan teoksen paikallisin voimin ja materiaalein ympäristön huomioon ottaen. Frame on tehnyt aloitteen valtion matkustussäännön muuttamisesta; tällä hetkellä matkustussääntö ohjaa kaikkia valtionavustusten piirissä toimivia tahoja suosimaan lentoliikennettä. HIAP ja Mustarinda ovat yhteisessä hankkeessaan tutkineet siirtymää post-fossiiliseen aikakauteen esimerkiksi energian, liikkumisen ja ruoan osalta.

Ihmisten kohtaamista, taiteen vapautta ja yhteistyötä – ilmastoa tuhoamatta

”Framen tehtävänä on viedä Suomen taidetta maailmalle. Kaiken keskiössä on ihmisten kohtaaminen. Kuinka tätä voidaan tehdä laadukkaasti, kustannustehokkaasti, ilmastoa tuhoamatta?” kysyy Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

”Miten turvata taiteen vapaus elämää ylläpitävien järjestelmien puitteissa?” kysyy IHME Helsingin toimitusjohtaja Paula Toppila. ”Emme voi jättää ilmastokriisin edellyttämää ajattelun ja toiminnan muutosta taiteen potentiaalin varaan. Taideteokset täytyy myös tuottaa päästöttömästi tai mahdollisimman vähin päästöin.”

”Yhteinen työntekijä on merkittävä mahdollisuus vuoropuhelulle organisaatioiden välillä”, summaa HIAPin johtaja Juha Huuskonen, ”ilmastonmuutoksen aikakaudella yhteistyö on kaiken kulmakivi.”

 

Lisätietoja:

ekokoordinaattori Saara Korpela, saara.korpela@ihmehelsinki.fi, puh. 045-632 6267

toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, puh. 045-124 0096