Uutiset

Nykytaide, tiede ja kestävyyshaasteet

14.05.2020
IHME Helsingin neuvoa-antava työryhmä syyskuussa 2019 (vasemmalta) Ute Meta Bauer, Antti Majava, Hanna Johansson, Paula Toppila (pj). Jussi Parikka puuttuu kuvasta. Kuva: Veikko Somerpuro.

IHMEen neuvoa-antavan työryhmän tehtävä on valita IHME Helsinki -tilausteosten taiteilijat ja kehittää IHMEen toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Työryhmän jäsenet toimivat kansainvälisesti taiteen ja tieteen asiantuntijoina.

Neuvoa-antavaan työryhmään kuuluvat Taideyliopiston nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson, Southamptonin yliopiston Winchester School of Artsin professori Jussi Parikka, taiteilija ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava, kuraattori, Singaporen Nykytaiteen keskuksen (CCA) johtaja, professori Ute Meta Bauer sekä IHME Helsingin toiminnanjohtaja, kuraattori Paula Toppila, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana.

Aikamme tärkein kysymys

Kysyimme työryhmän jäseniltä, mikä on tämän hetken tärkein kysymys nykytaiteen kentällä, erityisesti taiteen ja tieteen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Nykytaiteen tilaajaorganisaatio IHMEen toiminnassa tutkitaan taiteen ja tieteen vuoropuhelun merkitystä ilmastokriisin aikakaudella.

Työryhmän jäsenten vastauksia yhdistää toive radikaalista muutoksesta kohti ekologisesti kestäviä toimintatapoja taiteen kentällä. Muutostarve koskee paitsi taiteen toimijoita ja kulttuurikenttää, myös muita yhteiskunnan toimialoja niin Suomessa kuin muissa maissa.

Taiteen ja tieteen yhteistyö

Työryhmän jäsenten vastausten mukaan tiede voi tuoda taiteesta esiin uusia mahdollisuuksia. Hanna Johansson huomioi, että taiteilijat lähestyvät aikamme suuria kysymyksiä usein omista kokemuksistaan käsin, jolloin tiede voi laajentaa heidän ymmärrystään maailmasta laajemmin. Taiteella on rooli paitsi merkitysten tuottajana, se voi haastaa myös vallitsevan elämäntapamme.

Jussi Parikan mukaan taiteen ja monitieteisten projektien mahdollisuus on osallistaa entistä laajempaan ja radikaalimpaan poliittiseen muutokseen, sillä niillä on kyky liikkua eri koko luokan kysymysten välillä. Antti Majava näkee, että uutta, ekologiseen jälleenrakentamiseen tähtäävää, monitieteistä taiteellista ja institutionaalista tietoa tarvitaan kipeästi, jotta taiteen kenttää voidaan päivittää ja pitää taiteen traditioita elinvoimaisina suurten muutosten keskellä.

IHME arvioi toimiaan

”IHMEessä otetaan nyt käyttöön kestäviä taiteen tuottamisen tapoja ja vaihtoehtoja, jotka minimoivat toiminnassa syntyvän hiilijalanjäljen”, kertoo Paula Toppila. ”Tieteellinen tieto auttaa ymmärtämään monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia tapahtumia ympärillämme”, hän jatkaa. Uutta tietoa tarvitaan myös entistä kestävämpien toimintatapojen löytämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten ilmastoa huomioivien vaihtoehtojen hiilijalanjäljen mittaamista ja vaihtoehdoista keskustelemista taiteilijoiden kanssa koko teostuotannon ajan.

Tiede on mukana myös taiteilijoiden työskentelyprosessissa. IHME Helsingin kutsumilla taiteilijoilla on kokemusta dialogista tutkijoiden kanssa tai omaa tutkijataustaa, joka yhdistyy heidän taiteelliseen työhönsä.

Lisää tärkeitä kysymyksiä

Haastattelussa kysyttiin myös havaintoja hiilineutraaliuteen pyrkivistä toimijoista meillä ja maailmalla, millaisena nähdään taiteen rooli ympäristökriisin lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa ja lopuksi työryhmän jäseniä pyydetään kertomaan paikallisia havaintojaan esimerkiksi Lontoossa ja Helsingissä näihin teemoihin liittyen.

 

Haastattelut on tehty 26.2.2020 eli ennen koronaepidemian leviämistä.