Uutiset

Opetuspaketissa taiteesta, tieteestä ja Itämeren suojelusta

05.11.2020
© Natura Viva / Helsinki Marketing

IHME Helsinki osallistuu Tieteen päivien 2021 yhteydessä järjestettävän Nuorten päivän opetustarjontaan taidetta, tiedettä ja Itämeren suojelua yhdistävällä opetuspaketilla. Itsenäisesti kouluissa hyödynnettävä paketissa on neljä kokonaisuutta, joista voi poimia sopivia osia käytössä olevan ajan mukaan. Aineistoa voi hyödyntää myös tilanteessa, jossa oppilaat työskentelevät itsenäisesti tai etäyhteyksien välityksellä. Nuorten päivän kohderyhmä ovat 9. luokkien sekä toisen asteen opetusryhmät.

Opetuspaketti pohjaa IHME Helsinki 2020 -tilausteokseen, taiteilija Jana Winderenin Listening Through the Dead Zones -ääni-installaatioon ja sen yhteydessä tehtyyn Itämeren ja muiden maailman vesijärjestelmien tilaa selvittävään taustatyöhön. Winderenin teos koostuu taiteilijan tekemistä merenalaista äänityksistä. Teoksen nimi viittaa myös Itämeressä syntyviin kuolleisiin alueisiin ja se toteutetaan covid-19 pandemiasta johtuen Helsingin Soutustadionilla 6.-24.8. 2021.

Teoksen myötä taiteilija haluaa kiinnittää huomiomme Itämeren ja muiden maailman vesistöjen tilaan ja siihen, miten jokainen voi omassa arjessaan edistää lähimeremme hyvinvointia. Tätä tavoitetta tukevat asiantuntijahaastattelut sekä viime elokuussa järjestetty tapahtumapäivä, jossa esiteltiin Itämeren tutkijoiden suosittelemia suojelutekoja.

Opetuspaketti koostuu Jana Winderenin haastatteluvideosta sekä hänen aiemmasta ääniteoksestaan Spring Bloom in the Marginal Ice Zone. Pakettiin on valittu haastatteluja ja artikkeleja, joiden kautta saa lisätietoa Itämeren tilasta, sen kohtaamista uhista ja auttamistavoista. Tutkijoiden laatiman Itämerilaskurin avulla voi arvioida omaa vaikutusta Itämereen. Lisäksi paketissa on tietoa erilaisista kansalaistiedehankkeista, joiden kautta voi omalta osaltaan auttaa tutkijoita Itämeren tutkimuksessa.

Opetuspaketti tutustuttaa seuraaviin asioihin:

  • Miten ja mitä Itämeren tilasta tutkitaan?
  • Miten tutkijat puhuvat?
  • Oman vaikuttavuuden ymmärtäminen suhteessa ympäristön tilaan
  • Omien tekojen kautta voimaantuminen ja toivon löytäminen ympäristöahdistukseen
  • Nykytaiteen muotoihin tutustuminen ja äänitaideteoksen analyysi
  • Taiteen ja tieteen vuorovaikutus
  • Esimerkkejä erilaisista urapoluista

 

Tutustu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan koordinoimaan Nuorten päivään >>

Tutustu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan koordinoimaan Tieteen päiviin 2021 >>