Ekoblogi

Hiilijalanjäljen laskenta alkaa!

11.03.2020
Photo: Steve Buissinne, Pixabay

Hiilijalanjäljen laskenta alkaa!

Nyt se alkaa – IHME Helsingin hiilijalanjäljen laskenta! Hiilijalanjäljen laskennassa on tärkeää pitää mielessä tavoite: ilmastopäästöjen pienentäminen ja nopeasti. Laskenta ei saa kaatua monimutkaisuuteen tai yksittäisten tietojen puuttumiseen.

Koska IHMEen tavoitteena on saada ekologiset käytännöt leviämään, valitsimme laskurin, jota voisivat käyttää kätevästi myös ne organisaatiot, jotka pyörivät pienellä budjetilla tai vapaaehtoisvoimin.

Onhan laskurissa lämmitys?

Erilaisia, pääosin yksityishenkilöille suunnattuja hiilijalanjälkilaskureita on Suomessa olemassa tällä hetkellä noin 30 kappaletta. Kriteerimme täytti parhaiten kuitenkin Hiilifiksu järjestö -hankkeen laskuri, jonka Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto on toteuttanut SITRAn rahoituksella.

Kilpailevana vaihtoehtona oli kulttuuriorganisaatioille suunnattu Julie’s Bicyclen laskuri, jota IHME on testannut aiemmin. Se on kuitenkin räätälöity brittiläiseen toimintaympäristöön, eikä siihen voi syöttää esimerkiksi kaukolämmön päästöjä, jotka ovat Suomessa merkittävä päästölähde.

Aloita helposta ja tärkeästä

Vuonna 2018 laaditun Hiilifiksun laskurin vahvuutena olivat myös sen tuoreus ja hyvät koulutusmateriaalit – suosittelen erityisesti videoita käytännön kokemuksista sekä päästövähennyksiä vaativasta ilmastotieteestä!

Laskuri on jaettu seuraaviin osioihin: energia, matkustaminen, jäte, hankinnat sekä palvelut & tapahtumat. Etukäteen arvelen, että IHMEen suurimmat päästöt syntyvät energiasta ja matkustamisesta. Laskuri kannustaa: ”Aloita ilmastoteot sieltä, missä vaikutus on suurin ja missä se on helpointa.”

Kuitit ja laskut ovat iloinen asia

Hiilijalanjäljen laskenta alkaa tietojen keräämisestä. Kuitit ja laskut ovat hiililaskennassa iloinen asia: jos saat laskun, saat myös tiedon. Esimerkiksi sähkölaskusta selviää suoraan, kuinka paljon ja minkälaista sähköä on vuoden aikana kulunut. Sen sijaan lämmityskustannukset on yleensä sisällytetty vuokraan tai vastikkeeseen, eikä niiden suuruudesta tunnu olevan tietoa juuri kellään.

Käytä saatavilla olevia tietoja

Tarkasteltavan kohteen rajauksen lisäksi tarvitaan myös ajallista rajausta. Hiilifiksu-laskurin oletuksena on vuoden aikajänne. Laskelman tekeminen vuositasolla on perusteltua paitsi kustannustehokkuudella, myös tietojen saatavuudella: Esimerkiksi IHME saa sähkölaskut muutaman kerran vuodessa, ja lämmönkulutuksesta laskennallisen tiedon vuositasolla.

On tärkeää, että laskenta ei ole liian uuvuttavaa, vaan että sen jälkeen on vielä voimia ryhtyä ilmastotoimiin!

 

Kirjoitus on osa vuonna 2020 julkaistavaa sarjaa, jossa IHMEen ekokoordinaattori Saara Korpela käsittelee hiilijalanjälkeä taidetuotannossa.

Lue muita vuoden 2020 ekoblogeja: