Uutiset

IHME Helsinki 2023 1/6: Lapinlahti

28.04.2023
Chicago Boys – While Were Singing They Were Dreaming julkiset harjoitukset Lapinlahdella 24.4. Kuva: Heta Heikkala

Ensimmäiset julkiset harjoitukset ja yhteisöllisyyden tärkeys

 

IHME Helsinki 2023 -teos Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming käynnistyi viime viikolla! Teoksessa moninainen joukko muusikoita ja ei-muusikoita, joita yhdistää halu soittaa musiikkia ja pohtia uusliberaalin talouden ja ympäristössä tapahtuvien muutosten välisiä kytköksiä arkeen, muodostaa bändin ja harjoittelee yhdessä kuuden viikon ajan. 

Bändi tapaa maanantaisin yksityisissä harjoituksissa kulttuurikeskus Stoassa sekä lauantaisin julkisissa harjoituksissa eri puolilla Helsinkiä. Lauantaisten yleisölle avointen harjoitusten tapahtumapaikat päätetään bändin kesken. Ne ovat aina jollain tapaa kytköksissä teoksen teemoihin; paikkoja yhdistää esimerkiksi se, että niiden kohtalo on uusliberaalin arvomaailman uhkaamana. 

Ensimmäiset julkiset harjoitukset tapahtuivat lauantaina 22.4. Lapinlahden sairaalassa. Päivä alkoi opastetulla kierroksella Lapinlahden sairaalaan ja sen historiaan Lapinlahden Lähteen toimitusjohtaja Ville Pellisen johdolla.

Kuva: Heta Heikkala

 

 

Lapinlahti 

Vuonna 1841 rakennettu Lapinlahden sairaala oli Suomen ensimmäinen mielisairaala. Uusliberalistisella arvomaailmalla oli oma osansa siinä, kuinka mielisairaaloita alettiin ajaa alas 1980-luvulla. Lapinlahden mielisairaala lopetti toimintansa vuonna 2008. Sairaalatoiminnan loppumisen jälkeen Lapinlahti on toiminut jo lähes kymmenen vuoden ajan kansalaislähtöisenä taiteen, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden kehtona, jossa toimijoita yhdistää yrittäjähenkisyys paremman maailman puolesta. Pellinen painotti, että Lapinlahdella toimijoita ohjaa muut arvot kuin uusliberalistinen taloudellisen voiton tavoittelu. 

Lapinlahden alue on kiinnostava myös sen puistoalueiden ja rikkaan kasvilajiston puolesta. Pellinen korostikin alueen tärkeyttä sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen lisäksi sen luontoarvoiltaan. Lapinlahdella viihtyy muun muassa uhanalainen kirvelilattakoi (Depressaria chaerophylli) ja sen isäntäkasvi mukulakirveli (Chaerophyllum bulbosum) sekä liito-oravat (Pteromys volans). Puistoilla on ollut, ja on yhä, tärkeä rooli myös mielenterveyden hoidossa. Lapinlahdella kävellessä mielen valtaakin helposti rauha ja seesteisyys. 

Lapinlahden sairaalan tilanne Helsingin kaupungin omistuksessa on jo pitkään ollut avoin ja yksityistämisuhan alla, vaikka Lapinlahden Lähde ja moni muu toimija on pitänyt paikan toimintaa aktiivisena ja yhteisöllisenä. Yhteisö on onnistunut estämään rakennushankkeita alueella, mutta taistelu jatkuu tällä hetkellä muun muassa uutta rekkatunnelia ja sairaalarakennukseen suunniteltua hostellia vastaan. 

Lapinlahden yhteisö pyrkii vaikuttamaan suunnitelmiin ruohonjuuritasolta. Pellinen kertoi, että Lapinlahden turvaamiseksi perustetaan säätiö, jonka kanssa kaupungin toivotaan ryhtyvän yhteistyöhön. Tavoitteena on estää sairaalan päätyminen suurimmaksi osaksi yksityisen kansainvälisen kiinteistöyrityksen omistukseen, ja päästä kaupungin kanssa toiseksi omistajaksi, jotta Lapinlahden tulevaisuuden jatkuminen nykyisellä linjalla ja nykyisen arvomaailman mukaisesti voitaisiin turvata. 

 

Kuva: Heta Heikkala

 

Bändin harjoitukset 

Lapinlahteen tutustumisen jälkeen kokoonnuimme sairaalan päärakennuksen Auditorioon, jossa keskustelu ja musiikin soitto alkoivat. Keskusteluissa nousi esiin muun muassa yhteisöllisyyden ja ruohonjuuritason toiminnan tärkeys, yksinäisyys, sekä kiitollisuus yhdessäolosta. Harjoituksissa käytiin myös kiinnostavaa keskustelua termin ”maailmanmusiikki” ongelmallisuudesta.

Bändin mukana kaikissa harjoituksissa kulkeva miellekartta alkoi myös muuntua tyhjästä kankaasta kollektiiviseksi ideoiden ja ajatusten visuaaliseksi ilmentymäksi.

Harjoituksissa pääsi näkyviin bändin jäsenten kulttuurinen moninaisuus ja erilaisten kokemusmaailmojen kirjo. Bändiläiset soittivat ja lauloivat suomen-, englannin- ja kurdinkielisiä kappaleita. Eräs soitettu kappale oli Oravan laulu, jonka kirjoittaja Aleksis Kivi on aikoinaan ollut potilaana Lapinlahden sairaalassa. 

 

Kuva: Heta Heikkala
Kuva: Heta Heikkala
Kuva: Heta Heikkala

Seuraavat julkiset harjoitukset ovat Puotinharjun Puhoksella lauantaina 29.4.! Tervetuloa mukaan! 

IHME Helsinki 2023 – teos Tulevat tapahtumat