Uutiset

Essee verkkokurssista: Mitä nykytaide voi opettaa tiedosta?

08.11.2022
Screenshot of Amar Kanwar’s IHME Helsinki 2022 Commission, Learning from Doubt online course’s log in page.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelija Joonas Pulkkinen on kirjoittanut esseen IHME Helsingin vuoden 2022 teoksesta, joka on Amar Kanwarin Learning from Doubt -verkkokurssi. Kurssi järjestettiin keväällä 2022 ja tekstissään Pulkkinen analysoi omaa kokemustaan sekä avaa kurssin sisältöjä. Essee julkaistaan verkkosivuillamme sekä Voiman marraskuun verkkolehdessä. Tekstistä ilmestyy myös lyhennetty versio Voiman painetussa lehdessä 7.11.2022.

Esseessä kurssin sisällöt avautuvat monitahoisesti ja yhdistyvät nykyiseen maailmantilanteeseen. Pulkkinen koki, että Kanwarin taiteellinen epäilyn metodi ravisteli tehokkaasti ennakkoluuloja ja tiedollisia asenteita. Metodi sai hänet kyseenalaistamaan kurssin aikana omien ajattelutapojen ja tiedollisten käsitysten arvovapautta. Kurssiaineistona oli Kanwarin The Sovereign Forest -teoskokonaisuuden kirjoituksia, videoita, kuvia, nauhoituksia ja dokumenttilähteitä. Niiden kautta kurssin sisällöt laajensivat käsityksiä vastarinnan moninaisista muodoista Intiassa kuten myös kestävyyden käsitteestä.

Lukijalle essee tarjoaa pääsyn sisälle kurssiin, vaikka itse kurssilla ei olisi käynytkään. Pulkkinen taustoittaa kurssin teemoja hyödyntäen myös muita painettuja ja verkkolähteitä. Esseen lukemalla saa käsityksen verkkokurssista taideteoksena, siitä mitä Kanwarin taiteellinen epäilyn metodi on opettanut, mutta myös Intian Odishan maakunnan alkuperäiskansojen tilanteesta ja kamppailuista omiin uskomusjärjestelmiinsä kiinnittyvän luonnon puolesta.

Lue ja lataa essee itsellesi >>