Uutiset

IHME 2022 -teokselle kirjoittaja

17.02.2022
IHME Helsingin kirjoittaja Joonas Pulkkinen. Kuva: Päivi Matala

Amar Kanwarin Learning from Doubt -verkkokurssia summaavan tekstin kirjoittajaksi on valittu Joonas Pulkkinen. Kirjoittajana Pulkkisella on kokemusta niin taidemuotojen yhteisiä rajapintoja selventävänä toimittajana kuin kriitikkona. Vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut mielipide- ja kulttuurilehti Liberon päätoimittajana.

”IHME 2022 -teoksena toimiva Kanwarin kurssi on käsitteellisesti kiinnostava kurssi monella tapaa. Nykytaiteessa minua on kiinnostanut monimediaaliset työskentelytavat sekä tiedontuotannon eri muodot. Kanwarin työskentelyn prosessimaisuus ja pitkäjänteisyys edustaa tätä”, kertoo Pulkkinen.

Pulkkinen on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2020 pääaineenaan estetiikka. Tällä hetkellä hän opiskelee Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteen ja esittämiskäytäntöjen Praxis -maisteriohjelmassa. Hän osallistuu Learning from Doubt -verkkokurssille myös opiskelijana.

Opiskelu Kuvataideakatemiassa on Pulkkisen mukaan vahvistanut hänen käsitystään nykytaiteen kyvystä toimia eri tiedontuotannon tapojen ja tiedonjärjestelmien välittäjänä.

”Ekokriisin aikakaudella kysymykset koskien nykytaiteen esittämisen ja kokemisen tapoja korostuvat. Learning from Doubt -verkkokurssi avaa kiinnostavassa muodossa kysymyksen, miten yhdistää online-tilan esittämiskäytännöt oppimiseen sekä miten nähdä oppimisen merkitys itsessään arvokkaana nykytaiteen kontekstissa. On inspiroiva haaste kirjoittajana välittää tältä pohjalta ajatus teoksesta myös niille, jotka eivät kurssille kykene osallistumaan”, hehkuttaa Pulkkinen.