Uutiset

IHME Helsinki 2023 2/6: Puhoksen ostoskeskus

05.05.2023
Kuva/Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Chicago Boys Puhoksessa

 

IHME Helsinki 2023 -teoksen Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming toiset julkiset bändiharjoitukset tapahtuivat Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksessa ja ravintola Kirkukissa lauantaina 29.4.2023.

Harjoitusten asiantuntijavieraana toimi monimuotoista kaupunkitilaa väitöskirjassaan tutkinut arkkitehti, tutkija ja yliopistolehtori Hossam Hewidy. Hewidy kertoi Puhoksen historiasta ja nykypäivästä uusliberaalin järjestelmäajattelun näkökulmasta ja taustoitti Puhoksen omaleimaisen tunnelman syntyä ravintola Kirkukiin kokoontuneelle bändille ja yleisölle.

Kuva/Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Puhoksen orgaaninen kukoistaminen

Vuonna 1965 avattu Erkki Karvisen suunnittelema Puhoksen ostoskeskus on parin vuosikymmenen aikana kehittynyt rapistuneesta ja hiljaisesta tontista vilkkaaksi, monikulttuuriseksi ja yhteisölliseksi ravintoloiden, vähittäisliikkeiden ja palveluiden keskukseksi ja ihmisten kohtaamispaikaksi. Tämä kehitys on tapahtunut alueen toimijoiden omaehtoisen tekemisen kautta, ilman ylhäältä johdettua kaupunkisuunnittelua. Hewidyn mukaan Puhoksessa tapahtuneen ”orgaanisen kukoistamisen” aloitti moskeija. Moskeija toimi ikään kuin magneettina: sen läheisyyteen perustettiin ensin kahvila, sitten parturi, ja pian useita muita yrityksiä. Nykyään Puhos on elinvoimainen ostoskeskus, josta kaikki tarvittava löytyy yhdestä paikasta, ja jossa ostoksien lomassa vietetään aikaa ja täytetään sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita.

Hewidyn mukaan monien maahanmuuttajataustaisten yrittäjien motivaatio Puhoksella toimimiseen on ollut itsenäisyydenhalu ja työllistyminen. Kun elämän aloittaminen uudessa kaupungissa sisältää esteitä ja työmarkkinat eivät ole joustavat eivätkä rakenteellisesti suosi maahanmuuttajia, on ohjat otettava omiin käsiin. Hewidyn mielestä monikulttuurisuus tulisi ottaa paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa, mutta sen sijaan kaupungin yleiskaavan painopiste on antisegregaatiossa ja aluetehokkuudessa, mikä ilmenee myös Puhoksen uudistussuunnitelmissa. Hewidy näkee tässä sokean pisteen: paikkojen merkityksiä ja muuta symbolista arvoa ei oteta huomioon, kun liikutaan sokeasti kohti tavoitteita ja keskitytään numeroihin. Hän kokee Helsingin segregaatio-pelon liioiteltuna ja toivookin, että monikulttuurisuuden ilmenemismuodot voitaisiin nähdä mahdollisuuksina eikä uhkina.

Tämänhetkisten uudistussuunnitelmien mukaan Puhoksen vanha osa peruskorjattaisiin, kun taas uudempi osa purettaisiin asuinrakennusten tieltä. Osa nykyisistä liikkeistä saisi suunnitelmien mukaan jäädä Puhokseen, kun taas osa joutuisi väistymään. Puhoksen tilanteesta löytyy yhteys IHME Helsinki 2023 -teoksen teemoihin; uusliberaali arvomaailma on vahvasti läsnä myös kaupunkisuunnittelussa. Uusliberalismin vaikutus kaupunkien toiminnassa näkyy esimerkiksi siinä, että ne pyrkivät minimoimaan julkisen sektorin palvelut ja ulkoistamaan ne yksityiselle sektorille. Hewidy totesikin, että

kapitalistisessa uusliberaalissa kaupungissa muutumme kansalaisista asiakkaiksi, kun taas kaupungista tulee osakkeenomistaja.

Kuva/Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Bändin harjoitukset

Puhos osoittautui merkitykselliseksi paikaksi myös bändin ja yleisön jäsenille. Heidän jakaessa omia tarinoitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan Puhoksesta, esille nousi esimerkiksi sen merkitys työllistäjänä sekä kotoisana ympäristönä, jossa voi jutella ja saada palvelua omalla kielellään. Puhoksen uudistussuunnitelmat herättivät bändiläisissä ja yleisössä erilaisia ajatuksia. Toiset olivat huolissaan paikan nykyisen tunnelman sekä sen yritysten ja niiden tarjoamien työpaikkojen häviämisestä, kun taas toiset toivoivat uusien asuinrakennusten olevan ainakin nykyistä rakennusta kauniimmat.

Harjoituksissa soitettiin kolme bändin harjoittelemaa kappaletta: protestilauluksi maailmalla noussut italialainen partisaanilaulu Bella Ciao, eristyneisyydestä, yksinäisyydestä, ikävästä ja rakkaudesta kertova kurdikappale Aman hey Aman ja myrskyä enteilevä Eteläpohjalainen kansanlaulu Tuuli se taivutti koivun larvan.

 

Kuva/Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää
Kuva/Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää
Kuva/Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää

 

IHME Helsinki 2023 -teoksessa moninainen joukko muusikoita ja ei-muusikoita, joita yhdistää halu soittaa musiikkia ja pohtia uusliberaalin talouden ja ympäristössä tapahtuvien muutosten välisiä kytköksiä arkeen, muodostaa bändin ja harjoittelee yhdessä kuuden viikon ajan.

Seuraavat julkiset harjoitukset 6.5. Riistavuoren metsässä ja seniorikeskuksessa klo 12-15.30. Tervetuloa!

IHME Helsinki 2023 – teos Tulevat tapahtumat