Uutiset

IHME-nykytaidefestivaalista tulee IHME Helsinki

17.05.2019
Kuva / Photo: Jussi Hellsten. © Helsinki Marketing.

Nykytaidefestivaalina tunnettu IHME muuttaa toimintaansa ja jatkaa nimellä IHME Helsinki. Laadukas nykytaide ja kansainvälisiltä taiteilijoilta tilatut uudet teokset säilyvät toiminnan ytimenä.  Uutena painopisteenä on taiteen ja tieteen yhteistyö. IHMEen kutsumat taiteilijat ovat jo entuudestaan työskennelleet yhteistyössä tutkijoiden ja tieteen organisaatioiden kanssa erityisesti ekologisiin kysymyksiin liittyen.

IHMEen toiminnanjohtaja Paula Toppila kuvaa uudistusta ja sen taustoja: ”Kuluneen kymmenen vuoden aikana toimintaympäristöt ovat muuttuneet merkittävästi niin taiteen kentällä, suomalaisessa yhteiskunnassa kuin globaalistikin. Ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi tulevat muuttamaan elämäämme ratkaisevasti tulevaisuudessa. Nämä ilmiöt näkyvät taiteilijoiden parissa yhä kasvaneena kiinnostuksena työskennellä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yleisöinä ja kansalaisina yhä useammat kaipaavat tietoa, jaettuja kokemuksia ja luovaa ajattelua tulevaisuuden suurten muutosten edessä. Taide tarjoaa mahdollisuuksia katsoa maailmaa vaihtoehtoisten menneisyyksien, nykyhetkien ja tulevaisuuksien kautta. Näiden lähtökohtien vuoksi pidämme tärkeänä myös sitä, että olemme nykytaiteen asiantuntijaorganisaationa mukana pohtimassa ja testaamassa kestäviä toimintamalleja tuottaa taidetta ja tietoa ekologisen uudelleenrakentamisen aikakaudella.”

Tietoa ja toimintaa ekologisen jälleenrakennuksen näkökulmasta

Ekologisesti kestävät toimintatavat halutaan huomioida kaikilla toiminnan osa-alueilla. IHMEen linjaamia tapoja ovat mm. teostuotannon kestävyyden arviointi, välttämättömistä matkoista koituvan hiilijalanjäljen kompensointi, vegaanisen ruoan tarjoaminen sekä ympäristöystävällisten materiaalien ja kuljetusten valinta painotuotteita tehtäessä.

Vuosien 2020-22 teoksia valmistellaan parhaillaan ja kunkin vuoden uuteen tilausteokseen pääsee tutustumaan jatkossakin Helsingissä, mutta tulevaisuudessa myös ulkomailla kumppanuuksien kautta. IHME tuottaa edelleen teosten teemoihin liittyvää tietoa ja keskustelutilaisuuksia, kuitenkin ilman aiempaa festivaalimuotoista tapahtumaa.

IHME Helsinkiä rahoittavat vuosina 2020-22 Taidesäätiö Pro Arte, Koneen säätiö sekä Saastamoisen säätiö. IHMEen tapahtumat ovat yleisöille edelleen maksuttomia.

Uudet yhteystiedot

IHME Helsingin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.ihmehelsinki.fi. Henkilökunnan yhteystiedot muuttuvat samalla @ihmehelsinki.fi -loppuisiksi.  IHME tunnistetaan edelleen Kokoro&Moi -toimiston suunnittelemasta punaisesta logosta ja raidallisesta ilmeestään.

Vuoden 2020 taiteilija on julkistettu >>

Uusia aloja IHMEen asiantuntijatyöryhmässä>>

IHME Helsingin toiminnan tavoitteet >>