Uutiset

Yhdenvertaisuus ja antirasistinen toiminta IHME Helsingissä

30.11.2020

IHME Helsinki on sitoutunut antirasistiseen toimintaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Tunnustamme Black Lives Matter -liikkeen esiin nostaman rakenteellisen eriarvoisuuden ja rasismin olemassaolon omassa toimintakentässämme ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Sitoudumme tekemään työtä yhdenvertaisuuden puolesta ja arvioimaan omaa toimintaamme kriittisesti.

IHME on ollut mukana kulttuurilaitosten muodostamassa Art for Equ(al)ity -verkostossa ja toiminnan kannustamana laatinut vuonna 2018 julkaistun yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman viitoittama työ jatkuu ja varaamme myös jatkossa resursseja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi ja strategiassa määriteltyjen tavoitteiden arvioimiseksi toimintamme eri osa-alueilla.

Me IHMEessä työskentelevät tunnistamme etuoikeutemme valtakulttuuriin kuuluvina henkilöinä. Olemme valmiita kouluttautumaan ja oppimaan lisää tavoista, joilla kitkeä aktiivisesti rasistisia rakenteita ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista erilaiset vähemmistöryhmät huomioiden. Olemme varanneet budjettiin varoja, joka mahdollistaa asiantuntija-avun palkkaamisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi tilaisuuksissamme ja taidetuotannoissamme.

Sitoudumme myös jatkossa anonyymiin rekrytointiprosessiin ja mahdollisuuteen harjoittaa positiivista erityiskohtelua yleisötyöntekijöiden rekrytoinneissa. Tarkastelemme yhdenvertaisuuden toteutumista yhteistyötaiteilijoiden, puhujavieraiden ja yhteistyökumppaniemme kesken. Käytämme mahdollisuuksiamme nostaa esiin taiteilijoita ja toimijoita, joiden työ edistää monimuotoisemman taidekentän toteutumista Suomessa ja kansainvälisesti.

Kiinnitämme huomiota IHMEen tilausteosten ja tapahtumien avoimuuteen ja saavutettavuuteen julkisen tilan eri muodoissa ja viestinnässä. Tapahtumissamme noudatamme turvallisen tilan periaatteita ja puutumme rasistiseen ja syrjivään käytökseen.

IHMEen arvot >>

Yhdenvertaisuussuunnitelma >>