Uutiset

IHME Helsinki etsii markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijaa

17.03.2022
IHME Helsinki 2021 -teoksen yhteydessä järjestettiin kylttikävely -näkyvyystempaus yhdessä taidehistorian ainejärjestö Eidos ry:n opiskelijoiden kanssa. Kuva: Veikko Somerpuro.

IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, joka yhdistää toiminnassaan taiteen, tieteen ja ilmastotyön. Tuotamme vuosittain taideteoksen julkiseen tilaan sekä tapahtumia luomaan näkemystä ja toiveikkuutta ympäristökriisiin. IHMEen tavoitteena on edistää ekososiaalista sivistystä, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa ja moninaista hyvää elämää. IHME on rohkeasti tuottanut uutta ja ennennäkemätöntä taidetta erilaisille yleisöille jo viidentoista vuoden ajan. IHMEen tapahtumat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille kiinnostuneille. IHME Helsingin arvoja ovat taiteen vapaus, ympäristövastuullisuus ja yhdenvertaisuus. Vuoden 2022 IHME Helsinki -tilausteos on intialaisen taiteilija Amar Kanwarin verkkokurssi Learning from Doubt 15.2.-3.5.2022. Kanwarin elokuvia esitetään ensi kertaa Suomessa Bio Rex -salissa Lasipalatsissa 4.5.2022.

Tarjoamme IHME Helsingin markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijalle mahdollisuuden osallistua kansainvälisesti arvostettujen taiteilijoiden tekemien taideteosten jakamiseen erilaisille yleisöille. Opit työssäsi käytännön tapoja arvioida ja vähentää hiilijalanjälkeä ja toteuttaa ekologisesti kestäviä käytäntöjä markkinointiviestinnässä. Opit luonnon monimuotoisuuden merkityksestä sekä tavoista edistää vihreää kädenjälkeä työssäsi. Saat perehdytyksen taiteilijoiden ja asiantuntijoiden tarjoamaan teosten teemoja koskevaan tietoon. Olet mukana tarjoamassa yleisöille toivoa ympäristökriiseihin olennaisena osana IHMEen ydintiimiä.

IHME Helsingin markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija työskentelee yhteistyössä säätiön toiminnanjohtajan ja ekokoordinaattorin kanssa IHME Helsingin markkinointiviestinnän, tiedotuksen ja tapahtumatuotannon parissa. Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija huolehtii oman tehtäväkokonaisuutensa toteutumisesta ekologisesti kestävällä tavalla huomioiden myös yhdenvertaisuustavoitteet. Tehtävään kuuluu oman tehtäväalueen budjettivastuuta. Työn suorituspaikka on IHMEen toimisto Helsingin keskustassa.

Työ alkaa 25.4.2022 tai myöhemmin sovittavana ajankohtana ja jatkuu kokoaikaisena 37,5 h viikossa. Työsuhde solmitaan toistaiseksi ja siihen sisältyy koeaika. Palkkaus Viesti ry:n palkkasuosituksen hengessä. Mahdollisuus perehdytykseen 12.-13.4.2022.

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijan tehtävät:

  • Laatii markkinointiviestinnän strategian yhdessä toiminnanjohtajan ja ekokoordinaattorin kanssa sekä suunnittelee, toteuttaa, mittaa ja raportoi IHME Helsingin verkkoviestinnästä ja näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa.
  • Huolehtii markkinointiviestinnän ja maksetun mainonnan suunnittelu- ja tuotantoprosessista, tiedotteiden ja pressimateriaalien valmistelusta, jakelusta ja Gruppo-yhteystietorekisterin päivityksistä.
  • Toimii IHME Helsingin tapahtumien tuottajana, suunnittelee ja toteuttaa vuosittaisen tilausteoksen ja tapahtumien yleisöpalautekyselyt.
  • Huolehtii vuosittaisen julkisen taideteoksen tapahtumapaikkanäkyvyyden suunnittelusta ja toteutuksesta huomioiden saavutettavuusnäkökulmat.
  • Huolehtii kokousvalmisteluista, toimiston ylläpidosta ja arkistoinnista (mm. mediaseuranta, verkkosivut, av-materiaalit) sekä oman vastuualueensa harjoittelijoiden ohjauksesta.
  • Avustaa tarvittaessa muissa erikseen osoitetuissa työtehtävissä.

Työn edellyttämä osaaminen

Tehtävässä edellytetään kokemusta markkinointiviestinnän työtehtävistä sekä kykyä kehittää omaa vastuualuetta edelleen alan kehitystä seuraten. Tehtävä edellyttää kykyä tuottaa sujuvasti sisältöä organisaation arvojen pohjalta verkkosivuille ja some-kanaviin. Tehtävään valittavalla henkilöllä on kokemusta itsenäisesti toteutetuista tapahtumista, joissa on huomioitu yleisöjen moninaisuus ja saavutettavuus. Edellytämme hakijalta erinomaista suomen ja englannin suullista ja kirjallista taitoa sekä yleisten tietokoneohjelmien hallintaa. Työtehtävään soveltuva henkilö on aloitteellinen, huolellinen ja hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisukykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Työkokemus nykytaiteen, ekologisesti kestävän tapahtumatuotannon, palvelumuotoilun prosessien parissa sekä mediakentän tuntemus ovat hakijalle eduksi. Haemme joukkoomme pienessä työyhteisössä viihtyvää, monipuolisesta toimenkuvasta innostuvaa, joustavaa ja osaavaa tekijää.

Hakeminen

Toivomme saavamme hakemuksia eri ikäryhmistä, eri sukupuolten edustajilta sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä. Hakemuksessasi voit halutessasi mainita kuulumisen mihin tahansa näistä ryhmistä. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa (max 1 A4) pyydetään kertomaan hakijan motivaatio hakea juuri tähän tehtävään IHME Helsingissä ja miten hakijan osaaminen parhaiten tukisi sen eri osa-alueiden toteutusta. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, josta käyvät ilmi alan koulutus, työkokemus, suhde nykytaiteeseen, yhdenvertaisuuteen, ekologiseen kestävyyteen sekä palkkatoivomus.

Hakemus lähetetään 3.4.2022 mennessä osoitteeseen: rekry@ihmehelsinki.fi, merkitsethän Subject-riville viitteeksi Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija -haku. Hakemuksen voi lähettää myös kirjepostitse: Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija -haku/ IHME Helsinki, Taidesäätiö Pro Arte, Kalevankatu 4, 2. krs, 00100 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse 28.4.2022 mennessä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, 045 1240096.
Soittoajat klo 10-11 to 24.3., ma 28.3. ja to 31.3.

www.ihmehelsinki.fi

Työmme mahdollistavat perustajasäätiömme Taidesäätiö Pro Arte, Koneen säätiö ja Saastamoisen säätiö vuosina 2020-22. 

IHME Helsingin ympäristölupaus

IHME Helsinki yhdistää taiteen, tieteen ja ilmastotyön.

IHME Helsinki edistää ekososiaalista sivistystä.

IHME Helsinki seuraa, vähentää ja kompensoi toimintansa ympäristövaikutuksia ja ehkäisee luontokatoa.

IHME Helsinki kehittää ekologisesti kestäviä toimintamalleja ja jakaa tietoa ympäristötoimistaan.