Uutiset

IHME Helsinki etsii yleisötyöntekijöitä

29.04.2021
Jana Winderenin IHME Helsinki -teos 2020 ”Listening Through the Dead Zones” toteutetaan elokuussa 2021 Helsingissä, Taivallahden rannalla sijaistevalla Soutustadionilla. Kuva: Veikko Somerpuro.

IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, joka yhdistää toiminnassaan taiteen, tieteen ja ilmastotyön. Tuotamme vuosittain teoksen julkiseen tilaan sekä tapahtumasarjan luomaan näkemystä ja toiveikkuutta ympäristökriisiin. Tapahtumamme ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Covid-19 pandemian vuoksi toteutamme sekä Jana Winderenin että Katie Patersonin teokset vuonna 2021. Norjalaistaiteilija Jana Winderenin ääni-installaatio, IHME Helsinki -teos 2020 ”Listening Through the Dead Zones” toteutetaan Helsingissä Soutustadionilla 6. -24.8.2021. Skotlantilaistaiteilija Katie Patersonin suitsukkeisiin perustuva IHME Helsinki -teos 2021, ”To Burn, Forest, Fire”, toteutuu tapahtumissa, joita järjestetään eri puolilla Helsinkiä 1.-30.9.2021.
Mitä tarjoamme IHMEen yleisötyöntekijälle

Etsimme 4-6 yleisötyöntekijää työskentelemään asiakaspalvelutehtävissä kahdessa erillisessä IHME-teoksessa Helsingissä. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua kahden kansainvälisesti arvostetun taiteilijan Helsinkiin suunnittelemien julkisten taideteosten toteuttamiseen ja tiedon jakamiseen niistä erilaisille yleisöille.

Yleisötyöntekijänä työskentelet kahden taideteoksen ytimessä ja näet, miten taide voi vaikuttaa yleisöönsä. Olet osa yleisötyöntekijöiden ryhmää ja opit työssäsi käytännön tapoja arvioida ja vähentää hiilijalanjälkeä sekä toteuttaa ekologisesti kestäviä käytäntöjä taideteosten tuotannossa. Olet IHMEeen henkilökunnan tukemana edistämässä yhdenvertaisuutta ja luomassa turvallista tilaa taideteosten erilaisille yleisöille. Opit myös, kuinka taideteoksia tuotetaan ja ylläpidetään covid-19:n aikakaudella ja kuinka huolehditaan tapahtuman terveysturvallisuudesta.

Saat perehdytyksen taiteilijoiden ja asiantuntijoiden tarjoamaan tietoon Itämerestä ja maailman metsien hyvinvoinnista sekä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Olet mukana tarjoamassa yleisölle toivoa ympäristökriiseihin jakamalla tietoa ja vinkkejä yksin ja yhdessä toteutettavista ympäristöteoista.

Tehtävään järjestetään palkallinen perehdytys sekä toisen teoksen testitilaisuus ennen työn alkamista. Työn tuntipalkka 20€ / tunti.

Työn aloittaminen ja työaika

Elokuussa Soutustadionilla toteutuva Jana Winderenin ääni-installaatio on avoinna yleisölle 6.-24.8. välisenä aikana joka päivä klo 10–20. Yleisötyöntekijät työskentelevät installaatiolla kahdessa 3 hengen ryhmässä. Yksi ryhmä työskentelee arkipäivisin klo 10-18, toinen arki-iltaisin klo 18-20 sekä viikonloppuisin klo 10-20 (sisältäen tauot). Soutustadion on ulkoilmatapahtumapaikka, joka sijaitsee Töölössä, Helsingissä.

Työ syyskuussa toteutuvan Katie Patersonin teoksen parissa on osa-aikaista, noin 10–12 tuntia viikossa. Teokseen liittyvät suitsukeseremoniat toteutetaan kolmen yleisötyöntekijän ryhmässä. Työtunnit ovat pääasiassa iltapäivisin ja iltaisin noin 2 tuntia päivässä. Seremoniat toteutetaan eri ajankohtina ja erilaisissa sisä- ja ulkotiloissa. Yksi tapahtumapaikoista on säännöllisesti avoinna yleisölle arkipäivisin, muut tapahtumista kohdennetaan eri kohdeyleisöjen mukaan.

Työtehtävät

Yleisötyöntekijät jakavat 3 hengen ryhmien sisällä seuraavia tehtäviä:

1) asiakaspalvelu

2) taideteosten ja tapahtumapaikkojen ylläpito

3) yleisöpalautteen aktiivinen kerääminen

4) viestintätehtävät (sosiaalisen median päivitykset ja raportointi)

Edellytetyt taidot

IHME-teosten yleisötyöntekijä on helposti lähestyttävä, nopea omaksumaan tietoa, tilannetajuinen ja ystävällinen henkilö, joka viihtyy niin luonnossa kuin nykytaiteen ja ihmisten parissa. Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, säänsietosietokykyä sekä ongelmanratkaisukykyä. On tärkeää, että koet tehtävän luonteellesi sopivaksi ja innostavaksi.

Kokemus yleisötyöstä, yleisöpalautteen keräämisestä, viestinnästä ja markkinoinnista, monipuolinen kielitaito sekä luonnonympäristön ja nykytaiteen tuntemus katsotaan eduksi.

Hakeminen avoimiin tehtäviin

Toivomme saavamme hakemuksia eri ikäryhmästä, eri sukupuolten edustajilta sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä. Hakemuksessasi voit halutessasi mainita kuulumisen mihin tahansa näistä ryhmistä. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Vapaamuotoinen hakemus sisältää ansioluettelon, josta käyvät ilmi mahdollinen alan koulutus, tähänastinen työkokemus, kielitaito, motivaatio juuri tähän tehtävään, suhde luonnonympäristöön ja nykytaiteeseen sekä mahdollisuus työskennellä molemmissa teoksissa (elo- ja syyskuu).

Hakemus lähetetään 16.5. klo 00.00 (keskiyöhön) mennessä osoitteeseen rekry@ihmehelsinki.fi. Aiheriville otsikko: IHMEen yleisötyöntekijä. Postitse lähetetyt hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: IHME Helsinki, Taidesäätiö Pro Arte, Kalevankatu 4, 2. kerros, 00100 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta. Haastatteluvaiheeseen kutsutut henkilöt saavat ilmoituksen henkilökohtaisesti. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestämme sähköpostitse viimeistään 31.5.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, puh. soittoaika 6.5. klo 10-11 ja 7.5. klo 12-13 puh. +358 45 1240 096.

Tietoa IHME Helsingistä ja tilausteoksista: www.ihmehelsinki.fi

Muutokset ovat mahdollisia.

IHME Helsingin työn mahdollistavat perustajasäätiömme Taidesäätiö Pro Arte, Koneen säätiö ja Saastamoisen säätiö vuosina 2020-22.