Uutiset

IHME-lukupiirit – ilmoittaudu mukaan!

10.10.2023

IHME Helsinki järjestää kolme lukupiiriä marras-, joulu- ja tammikuussa. Ilmoittaudu mukaan lukemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kirjoista!

Edistämme ympäristökriisin hidastamiseen tarvittavaa kulttuurin muutosta, jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Keskeiseksi nousee kysymys kansalaistaidoista – millaisia kansalaistaitoja tässä kroonisten kriisien ajassa nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan? Mistä saamme eväitä ymmärtää maailmaa, kestävyysmurrosta ja omaa rooliamme siinä? Kuten Arto O. Salonen ja Maria Joutsenvirta kysyvät kirjassaan Sivistys vaurautena – radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa: Miten kykenemme määrittelemään uudelleen esimerkiksi sen, mitä ovat hyvinvointi tai edistys ajassamme?

“Voimme aloittaa palauttamalla kyvyn lukea kirjoja, rauhoittamalla mielemme ja hermostomme internetin ja sosiaalisen median ajatteluamme hajottavasta vaikutuksesta. Tässä ajassa tarvitsemme kriittistä ajattelua, empatiakykyä, itsesääntelyä ja halua nähdä jokapäiväisen elämämme hyvinvointi kiinteänä osana hyvinvoivaa ympäristöä. Ymmärtääksemme näitä kansalaistaitoja järjestämme sarjan lukupiirejä, joissa tarkastelemme maailmaa kriittisen ajattelun, kasvien ja eläinten näkökulmasta.”,

toteaa IHME Helsingin toiminnanjohtaja ja kuraattori Paula Toppila.

Olemme kutsuneet lukupiirien vetäjiksi kolme taiteen, kirjoittamisen ja tutkimuksen asiantuntijaa: musiikkitieteilijä ja vapaa kirjoittaja Sini Mononen, väitöskirjatutkija ja kirjallisuuskriitikko Sofia Blanco Sequieros ja kuvataiteilija Kalle Hamm. Sini Monosen vetämässä lukupiirissä syvennytään Emanuele Coccian Kasvien elämä -kirjaan tiistaina 28.11.2023. Sofia Blanco Sequieros vetää lukupiirin Julian Bagginin Filosofisen ajattelun opas -kirjasta maanantaina 11.12.2023. Kalle Hamm johdattaa keskusteluun Tom Mustillin Kuinka puhua valasta? -kirjasta torstaina 18.1.2024. Jokaiseen lukupiiriin mahtuu mukaan korkeintaan kuudesta kahdeksaan osallistujaa. Tarkemmat tiedot kirjoista, osallistumisesta ja ilmoittautumisesta löytyvät IHME Helsingin verkkosivujen Tapahtumat-osiosta.

Haluatko laajentaa ymmärrystäsi maailmasta, tutustua uusiin ihmisiin ja paikkoihin – ilmoittaudu mukaan!

IHME-lukupiiri 28.11.2023: Emanuele Coccia ja Kasvien elämä IHME-lukupiiri 11.12.2023: Julian Baggini ja Filosofisen ajattelun opas IHME-lukupiiri 18.1.2024: Tom Mustill ja Kuinka puhua valasta