Uutiset

Jana Winderen tekee ensimmäisen IHME Helsinki –teoksen 2020

17.05.2019
Jana Winderen. Kuva / Photo: Lena Winderen.

Tästä eteenpäin IHME-nykytaidefestivaali on IHME Helsinki, joka keskittyy vuosittaisten tilausteosten tuottamiseen. IHMEen pitkäaikainen asiantuntijatyöryhmä on kutsunut norjalaistaiteilija Jana Winderenin tekemään ensimmäisen, vuonna 2020 toteutuvan teoksen, Helsingin julkiseen tilaan.

Jana Winderen on äänitaiteilija, jota kiinnostavat erilaiset ääniympäristöt ja ekosysteemit, joiden äärelle ihmisen on niin fyysisesti kuin auditiivisestikin haasteellista päästä. Winderen tutkii ihmisiltä piilossa olevia paikkoja niin vesistöissä kuin maan päällä ja käyttää tutkimusvälineinään uusinta teknologiaa. Hänen teoksensa paljastavat ihmiselle näkymättömän maailman monimuotoisuuden: merten äänimaisemat, eläinten lajitoveriensa kanssa käymä kommunikaatio tai jäätikön sisäinen äänimaailma välittyvät ihmiskorvin kuultuna rikkaina, mutta myös arvoituksellisina.

Tallenteita merten ekosysteemeistä

”Pidän ääniteosten aineettomuudesta ja avoimuudesta. Ääni on aistikokemus, joka on sekä suora että ajatuksia herättävä. Viimeisten neljäntoista vuoden aikana olen kerännyt hydrofonilla tekemiäni tallenteita jokien, rantojen ja merten syvyyksien ekosysteemeistä Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, aina Jäämereltä Pohjoisnavalle, Barentsin mereltä Grönlannin jäätiköille ja Islannista Norjaan”, kertoo Winderen työskentelystään.

Winderenin teosten materiaalia ovat esimerkiksi vedenalaisten eläinlajien tuottamat äänet. Häntä kiinnostavat erityisesti kalat ja vesihyönteiset, mutta hän on työskennellyt myös maan päällä elävien lajien mm. rottien ja lepakoiden äänten parissa. Nämä lajit operoivat ihmiskorvalle kuulumattomilla ultraäänillä.

”Keskittyneen kuuntelun ja tallentamisen kautta olen tutkinut esimerkiksi koralliriuttojen erilaisia äänimaisemia Karibian merellä ja Tyynellä valtamerellä. Teen myös kokeiluja erilaisilla mikrofoneilla – kuten ultraäänimikrofoni – kerätäkseni erilaisia ääniä, joita on vaikea tulkita tai ihmisen edes havaita. Muokkaan ääniä esitettäviksi erilaisissa ympäristöissä, luodakseni immersiivisiä installaatioita tai  äänimaailmoja elokuviin, tanssiesityksiin, radioon tai CD- levyinä tai C-kasetteina kuunneltaviksi. Äänet, joita käytän, ovat aina tallenteita maanpäällisten tai vedenalaisten ympäristöjen ääniä ja kun puhun ”säveltämisestä”, tarkoitan löytämieni äänien vahvistamista, heikentämistä, hidastamista, nopeuttamista tai kerrostamista. Jos jokin ääni on ihmiskorvan ulottumattomissa, sitä tulee hidastaa, jotta voimme kuulla sen. ”, Winderen jatkaa.

Monimutkaisuuksien äärellä

Jana Winderen on työskennellyt eri alojen tutkijoiden kanssa antropologeista meribiologeihin. Hän ei kuitenkaan ole kiinnostunut tieteellisistä tutkimustuloksista vaan tehdessään taustatyötä häntä kiinnostavat kaikki mahdolliset tavat ja tahot , joilta saada uutta tietoa valitsemastaan kohteesta.

”Opiskelin meribiologiaa neljä vuotta ennen kuin vaihdoin taideopintoihin. Nykyään työskentelyni on enemmänkin tarinankerrontaa kuin tieteellistä tutkimusta. Olen kiinnostuneempi kysymään kysymyksiä kuin todistamaan jotakin. Käytän ääniä suunnatakseni kiinnostuksemme asioihin, ekosysteemeihin ja huoliin, joista meidän tulisi olla kiinnostuneita. Lapsuudesta asti kiinnostukseni kohteena on ollut kysymys, miten elää tällä planeetalla yhdessä toisten olentojen kanssa, olivatpa ne kasveja, planktoneita, vettä tai maata. Kun yhteiset huolenaiheet ja intohimot ohjaavat kysymyksenasettelua kaikki lähestymistavat ovat yhtä tärkeitä olipa kyseessä kohteessa pitkään työskennelleen kalastajan, meribiologin tai taiteilijan asiantuntemus,” Winderen kuvaa taiteellisen työskentelynsä lähtökohtia.

”Tämä lähestymistapa vaatii paljon aikaa ja pidän siitä. Täytyy keskittyä, ottaa aikaa kuunnella, tehdä yhteistyötä ja osallistua –  kentällä, yhdessä. Jossain kohtaa voi syntyä jonkinlainen analyysi, mutta se ei ole päätepiste, koska aika ja kokemus muuttaa sitä jatkuvasti. Kun katsomme maailmaa kohtaamme loputtomia monimutkaisuuksia, uusia kysymyksiä.”

Tietoa taiteilijasta

Jana Winderen (s.1965) on valmistunut taiteilijaksi Goldsmith Collegesta, Lontoosta. Hän on ennen taideopintoja opiskellut matematiikkaa, kemiaa ja kalataloutta Oslon yliopistossa. Hänen teoksiaan on koettu niin taideinstituutioissa kuin julkisissa tiloissakin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Winderen asuu ja työskentelee Oslossa.

Lue lisää Jana Winderenistä ja miksi hänet valittiin ensimmäisen IHME Helsinki -teoksen tekijäksi täällä.