Uutiset

Learning from Doubt – opiskelijatyöt YouTubessa

29.11.2022
From top left: Joonas Pulkkinen, Zagros Manuchar, Scott Williams, Emma de Carvalho, in the middle Anni Piiroinen.

Amar Kanwarin IHME Helsinki 2022 -teoksen Learning from Doubt -verkkokurssin opiskelijatöitä esiteltiin osana Environmental Humanities Month -tapahtumaa marraskuussa 2022. Torstaina 3.11.2022 verkossa pidetty tapahtuma tallennettiin ja on nyt julkaistu IHMEen YouTube-kanavalla.

Learning from Doubt -verkkokurssille osallistui Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen opiskelijoita, joista osa jatkoi kurssilla heränneitä pohdintoja oman lopputyönsä muodossa.

Opiskelijoiden työt ovat muun muassa tekstejä, valokuvia ja videoteoksia. Töissä on sovellettu Amar Kanwarin epäilyn metodia. Tehtävänä oli tutkia vaihtoehtoisia tapoja arvioida ja ymmärtää valitsemaansa ympäristörikosta, mutta opiskelijoiden töissä teema laajeni myös muunlaisiin rikoksiin. Opiskelijat kummastakin oppilaitoksesta esittelivät töitään. Kuvataideakatemian opiskelija ja elokuvantekijä Zagros Manuchar käsitteli kurssilla Kurdi-lapsisotilaan kokemuksia videoteoksen muodossa. Kuvataideakatemiasta Joonas Pulkkinen kirjoitti kurssin tiimoilta esseen, jossa hän tutki, miksi tuhoutunut metsä on ollut osa Puolustusvoimien valokuvaajien dokumentaatiota ja miten metsää on kuvattu. Verkkotapahtumaan hän kutsui mukaan Lauri Lähteenmäen, jonka kanssa hän keskusteli metsistä sotien uhreina. Helsingin yliopiston kestävyystieteen opiskelijoista Emma de Carvalho tutki videoteoksessaan ilmastonmuutoksen vaikutusta Uunisaaren lintuihin. Anni Piiroinen keskittyi kurssityönä kirjoittamassaan esseessä ja valokuvissa siihen, miten turvemaiden ojitus vaikuttaa alueen veteen. Scott Williams ja Spyridoula Fotinis toteuttivat multimediatutkimuksen siitä, kuinka Amerikan kolonialismin historia vaikuttaa sekä heijastaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta heidän henkilökohtaisissa pohdinnoissa yhteisöistään. Tapahtumassa keskustelua veti Environmental Humanities -kuukauden ja Learning from Doubt -kurssin Helsingin yliopiston koordinaattori Viktor Pál.

Olemme iloisia, että Amar Kanwarin kurssi jatkaa elämäänsä opiskelijatöissä ja voimme jakaa ne kaikkien nähtäväksi YouTube-kanavallamme.

Katso tallenne ja tutustu mihin epäilystä oppiminen on johtanut opiskelijoiden töissä! >>