Kurssiraportti

IHME Helsinki 2022 -teosraportti 4#

25.03.2022

 

Neljäs viikko – keskustelu jatkuu

Learning from Doubtin neljäs viikko alkaa jälleen tapaamisella taiteilija Amar Kanwarin kanssa. Tarkoituksena on keskustella edellisen viikon elokuvista, The Scene of Crimesta ja A Love Storysta, sekä tutustua The Sovereign Forest -näyttelykokonaisuuteen vähitellen tarkemmin. Edellinen viikko toimi johdantona The Sovereign Forestiin, nyt alamme tarkastella sitä lähemmin. Kurssi etenee järjestelmällisesti: neljännen viikon kurssimateriaaleihin sisältyvistä teksteistä ja teoksista keskustellaan taas seuraavan viikon tapaamisessa.

Neljännen viikon aloittava tapaaminen on hyvä esimerkki Kanwarin tavasta rakentaa Learning from Doubtia aiemmin esitellyn päälle sekä pohtia mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä kysymyksiä ja vastauksia. Kurssin rakentumisessa korostuu, että se tapahtuu kollektiivisesti, yhdessä ajatellen ja kysyen. Kanwar toteaakin tällä kurssilla aikaan saadun vaikuttavan Learning from Doubtin ja The Sovereign Forestin mahdollisiin toteutumisiin tulevaisuudessa.

 

Näyttely

Neljäs viikko on ensimmäinen osa kaksiosaista kokonaisuutta nimeltä The Exhibition. Viikon sisältö koostuu neljästä osasta: tapaamisen ja lukemiston lisäksi kurssisivulla esitetään kaksi kirjaa, The Counting Sisters and Other Stories (2011) ja The Prediction (1991-2012). Molempiin liittyy runsaasti materiaalia, kuten kuva- ja äänitiedostoja, tekstiä, näyttelydokumentaatiota. Näiden ohella esitellään tehtävä, jossa osallistujan tulisi valita rikos, joka on tapahtunut osallistujalle tärkeässä paikassa. Rikos voi olla uusi tai vanha ja se voi liittyä mihin tahansa itseä kiinnostavaan seikkaan. Tehtävänantoa ja rikoksia käsitellään tarkemmin myöhemmässä vaiheessa kurssia.

The Counting Sisters and Other Stories ja The Prediction ovat kummatkin faktoihin perustuvia, mutta Kanwarin kirjoittamia ja fiktiivisesti esitettyjä tarinoita. Ensimmäisen kirjan tarinat liittyvät moniin The Sovereign Forestin teemoihin, erityisesti ihmisen ja maan väliseen suhteeseen. The Prediction puolestaan käsittelee intialaisen ammattiliittojohtajan Shankar Guha Nioygin (1943-1991) ennustamaa omaa murhaansa. Teokset ovat kurssin verkkosivuilla kaikessa runsaudessaan esillä hienosti: paperin voi melkein tuntea käsissään, niin tarkasti se on sivuille kuvattu. Paperi on tehty banaanipuusta, ja siihen on upotettu todisteita, kuten sanomalehti, riisinjyviä, oikeuden päätöksiä.

 

Yhteistyön merkitys

Paperin kirjoihin on tehnyt elokuvantekijä ja graafinen suunnittelija Sherna Dastur, joka on työskennellyt Kanwarin kanssa The Sovereign Forestin parissa. Dastur tulee myös osallistumaan myöhempään kurssitapaamiseen. Dastur on Kanwarin kanssa aiemmin keskustellessaan todennut, että näyttely voi toimia eräänlaisena vastausehdotuksena pohtiessamme suhdettamme esimerkiksi valtaan, todisteeseen ja subjektiiviseen kokemukseen.

Learning from Doubtin kohdalla ajatus toimii: kun Kanwarilta tapaamisessa kysytään, miten navigoida maailmassa, jota leimaa ilmastonmuutoksen kokoiset kriisit, hän vastaa kurssin olevan yhteinen yritys löytää vastauksia sekä tapoja ajatella paikkaamme ja roolejamme näissä kriiseissä. Learning from Doubt liikkuu eteenpäin kerroksittain: lisäten jatkuvasti uutta, unohtamatta missään vaiheessa vanhaa.

 

IHME Helsingin harjoittelija Eero Karjalainen raportoi Amar Kanwarin kurssista IHME Helsingin kanavissa koko kurssin keston ajan.