Kurssiraportti

IHME Helsinki 2022 -teosraportti 3#

21.03.2022

Kolmas viikko – rikoksesta ja sen paikasta

Learning from Doubtin kolmas viikko alkaa tapaamisella elokuvantekijä, taiteilija Amar Kanwarin kanssa. Edellisen viikon teosten pohjalta keskustelu kääntyy nopeasti ajankohtaisiin aiheisiin. Pakistanin ja Intian raja-alueen tapahtumilla ja Ukrainan sodalla on yhtäläisyyksiä: kummassakin on kyse naapurikansojen taistelusta. Kysymykset siitä, miten rikollinen toiminta ihmisten välillä mutta myös ihmisen rikokset luontoa kohtaan muodostuvat, ovat oleellisia tällä kurssilla sekä Kanwarin tuotannossa ylipäätään.

Kolmannen viikon materiaalit toimivat johdantona The Sovereign Forest -näyttelykokonaisuuteen. Elokuvissa The Scene of Crime (2011) ja A Love Story (2010) kaunis kuvallinen kerronta yhdistyy tiedollisesti järkyttävään sisältöön. Kurssin visuaalinen dramaturgia myötäilee sen kasautuvaa ja hitaasti rakentuvaa luonnetta. Esimerkiksi jokaisen viikon esittelyosiossa sekä kurssin kirjautumissivulla avautuvat maisemakuvat, jotka ovat nostettu Kanwarin elokuvista, toimivat visuaalisena taustana käsiteltäville aiheille.

 

Keskustelun aloituksia

The Sovereign Forest käsittelee sellaisia teemoja kuten rikos ja sen paikka, ihmisen suhde maahan, maankäyttöön liittyvät taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset ulottuvuudet sekä epäilyyn tai epävarmuuteen perustuvat ajattelun prosessit. Kanwarin tuotannossa nämä kietoutuvat yhteen ja ovat aktiivisesti suhteessa toisiinsa. Tämä korostuu myös Kanwarin keskustellessa kurssille osallistuvien kanssa. Hänen vastauksensa esitettyihin kysymyksiin ovat ennemmin keskustelun aloituksia tai ajatteluun kehottavia kuin tyhjentäviä analyysejä.

Tutkija Monika Halkort toteaa, että The Sovereign Forest luo uuden kehyksen rikoksen tulkinnalle ja vaikutukselle, sillä se tuo objektiivisen ja dokumentaarisen todisteen rinnalle koetun ja lyyriseen muotoon tehdyn todisteen. Tämä liittyy oleellisesti kerrotun runouden perinteeseen, jonka todisteluonne on nimenomaan empiirinen sekä aisteihin perustuva, ja jonka historia Intiassa on pitkä ja edelleen merkittävä.

 

Arkisto ja ajattelun muotoutuminen

Kulttuurintutkija Stuart Hall on puhunut arkistosta jatkuvasti liikkeessä olevana ja dialogisena suhteessa menneisyyteen. Kanwarin mukaan arkisto osoittaa aina myös siihen, mitä siellä ei ole, mitä emme siellä voi nähdä. The Sovereign Forestin voi nähdä arkistona, joka järjestäytyy yhä uudelleen avautuen hitaasti ja jäsentäen suhteensa ympärillä olevaan harkiten ja kurssin teeman mukaisesti epävarmuudesta liikkeelle lähtien.

Hallin tapaan Kanwar korostaa, että epävarmuus on jotain, joka saa aikaan liikettä. Se on oleellinen osa hänen työskentelyään, ja sillä on tärkeä rooli myös ajattelun tavoissa sekä muotoutumisessa. Learning from Doubt asettuu osaksi The Sovereign Forestin arkisto-luonnetta, joka ei kysy, mitä haluamme vaan pikemminkin mitä näemme, ja miksi.

 

IHME Helsingin harjoittelija Eero Karjalainen raportoi Amar Kanwarin kurssista IHME Helsingin kanavissa koko kurssin keston ajan.