Kurssiraportti

IHME Helsinki 2022 -teosraportti 2#

14.03.2022

Toinen viikko – (taakse)päin katsomisesta

Learning from Doubt -kurssin toinen viikko on sisällöltään ajankohtainen monellakin tapaa. Temaattisesti käsitellään esimerkiksi väkivaltaa, väkivallattomuutta, havaitsemista ja havaitsijan paikkaa, sekä dokumentin ja dokumentaarisuuden mahdollisuuksia. The Sovereign Forestia edeltäviin teoksiin keskittyvä kokonaisuus jatkaa ensimmäisen viikon sisältöihin ja niiden pohtimiseen virittävää ja herättelevää tyyliä.

Learning from Doubtin verkkosivuille avautuneen toisen viikon materiaalit koostuvat kolmesta Kanwarin videoteoksesta sekä lukemistosta, joka ensimmäisen viikon tapaan on koottu kirjamaiseksi kokonaisuudeksi. Videoteoksissa A Season Outisde (1997), The Face (2004) ja A Night of Prophecy (2002) runollinen kerronta yhdistyy sekä tyylillisesti että aiheen tasolla sortoon, yhteiskunnan rakenteisiin ja ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Näistä teoksista ja niiden pohjalta keskustellaan kurssin kolmannen viikon virtuaalisessa tapaamisessa.

 

Väkivalta, väkivallattomuus

A Season Outside on dokumentaarinen videoteos, jonka kerronta lähestyy muodollisesti abstraktia. Teos käsittelee Intian ja Pakistanin raja-aluetta ja siihen liittyviä emotionaalisia ja poliittisia latauksia. Fyysisen väkivallan läsnäolosta nousevat uhan ja pelon tunteet ovat yksittäisen ihmisen ymmärryksen ylittäviä.

Käsitellessään väkivallattomuuden mahdollisuuksia yhdysvaltalainen filosofi Judith Butler on kysynyt, mitkä ovat niitä moraalisia tai poliittisia reittejä, joiden kautta voimme pohtia elämän säilyttämistä. A Season Outsidessa todetaan väkivallattomuuden olevan konfliktiin puuttumista, ei siltä pakenemista. Se, millä tavalla konfliktiin ja siitä kärsiviin suhtaudutaan, vaikuttaa olevan yksi Kanwarin peruskysymyksistä teoksessa.

 

Dokumentti ja ymmärtäminen

Elokuvatutkija Anne Rutherford kirjoittaa, että vaikka Kanwarin dokumenttien konteksti on poliittinen, ne väistävät aiheen yksinkertaisen kohtaamisen ja käsittelemisen. Tämä seikka näkyy jokaisessa Learning from Doubtin toisen viikon teoksessa: on katsottava taaksepäin ymmärtääkseen tulevaa ja on katsottava päin löytääkseen reittejä kohti uusia tapoja ymmärtää.

Kanwar puhuu varhaisten töidensä sisällöistä tarinoina, joita hän ei osannut sanallistaa. Tämä liittyy paitsi yhteen kurssin teemoista, epäilykseen tai epävarmuuteen, myös ajankohtaisiin globaaleihin kriiseihin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä alati kiihtyvä ilmastonmuutos ovat käsittämättömiä ja vaikeasti hahmotettavia katastrofeja, joiden aiheuttamat emotionaaliset taakat ovat valtavia. Taideteos voi kuitenkin toimia tilana, jossa ymmärrys ja hahmottaminen hakevat ja löytävät uusia, tärkeitä muotoja.

 

IHME Helsingin harjoittelija Eero Karjalainen raportoi Amar Kanwarin kurssista IHME Helsingin kanavissa koko kurssin keston ajan.