Kurssiraportti

IHME Helsinki 2022 -teosraportti 7#

14.04.2022

Seitsemäs viikko – todisteiden merkityksestä

Kuten Amar Kanwarin Learning from Doubt -kurssin aiemmilla viikoilla, myös alkanut seitsemäs ja tätä seuraava kahdeksas viikko muodostavat oman kokonaisuutensa Learning from Doubtin sisällä. Tämä muodollinen seikka on hyvä esimerkki teoksen kasautuvasta luonteesta ja runsaasti eri näkökulmia esittelevästä tavasta käsitellä aiheitaan.

Siinä missä viikot neljä ja viisi käsittelivät The Sovereign Forest -näyttelyä, seuraavat kaksi viikkoa tutkimisen ja ajattelun kohteena on todisteen käsite. Todiste liittyy Kanwarin koko tuotantoon: varhaisemmat dokumenttiteokset pohtivat sitä, mikä on dokumentin tai todisteen tallentajan vastuu ja paikka. The Sovereign Forest ja muu uudempi tuotanto käsittelee todistetta konkreettisesti: Kanwar on teoksissaan kysynyt kysymyksiä kuten miten todiste määritellään? Kuka sen määrittelee? Voiko runo tai riisinsiemen toimia todisteena oikeudessa? Miten todiste kerätään?

Tämän viikon materiaalit koostuvat kuudesta kirjasta sekä keskustelusta Kanwarin ja Sudhir Pattnaikin, aktivistin ja The Samadrusti -lehden päätoimittajan, välillä. Tämän lisäksi esillä on todisteseinä, joka esittelee aineistoa, joka liittyy erityisesti valtion rooliin ekologisissa rikoksissa. Aineistoa on esillä aina runoista ja julisteista karttoihin, virallisiin dokumentteihin, ja lehtiartikkeleihin. Learning from Doubt kehittyy siis myös muodollisesti ja on esittämistilana hyvin kiinnostava.

 

Mitä voimme oppia todisteesta?

Todisteen tarkasteluun liittyy oleellisesti paikka: se, minkälainen tila on kyseessä sekä se, missä se sijaitsee. The Sovereign Forest on aiemmin ollut esillä esimerkiksi Bhubaneswarissa, Odishan pääkaupungissa. Pattnaik kertoo, että installaatiota on tullut katsomaan ihmisiä hyvin eri taustoista. Oleelliseksi on muodostunut hänen mukaansa se, että The Sovereign Forest mahdollistaa tärkeän oppimiskokemuksen: ihmiset alkavat pohtia omia käsityksiään vaikkapa rikoksesta ja todisteesta.

Vaikka suuri osa teoksen sisällöistä liittyy juuri Odishan alueeseen, on silmiä avaavaa lukea muualta tulevien reaktioita teokseen sen vieraskirjasta, joka on litteroitu tämän viikon materiaaleissa. Yksi kiittää teosta sen vastarinta-luonteesta, toinen kirjoittaa sen olevan elämän mittainen kokemus. Tärkeä huomautus on myös The Sovereign Forestin tavasta kerätä yhteen muistoja rikoksen uhreista ja kunnioittaa heitä näin.

Learning from Doubtin kannalta todisteen pohtimisen tekee oleelliseksi Kanwarin tuotannon ymmärtämisen lisäksi vapaaehtoinen kurssitehtävä, joka esiteltiin neljännellä viikolla. Tehtävä perustuu todistusaineiston keräämiseen, jotta osallistuja voi tarkastella kurssin yleisiä kysymyksiä myös itselleen tärkeällä, pienemmällä tasolla. Näin he osallistuvat teoksen rakentumiseen; tuomalla yhteen aineistoa, joiden kautta on mahdollista määritellä todistetta uudelleen.

Seitsemännen viikon tapaamisessa Kanwar kysyy, mikä todisteen kieli on? Hänen mukaansa oleellista ei välttämättä ole löytää juridisesti pitäviä todisteita, vaan ottaa askel taaksepäin ja analysoida, miksi toinen todiste on pitävä ja toinen ei. Näin voimme myös hahmottaa laajempia rikoksia ja, vielä tärkeämmin, niiden vaikutusta ihmiseen, kulttuuriin ja luontoon.

 

IHME Helsingin harjoittelija Eero Karjalainen raportoi Amar Kanwarin kurssista IHME Helsingin kanavissa koko kurssin keston ajan.