Kurssiraportti

IHME Helsinki 2022 teosraportti 8 & 9#

29.04.2022

Kahdeksas ja yhdeksäs viikko – oppimisen luonteesta

IHME Helsinki 2022 -tilausteos, elokuvantekijä ja taiteilija Amar Kanwarin verkkokurssi Learning from Doubt, on kääntymässä kohti loppua. Kurssin loppupuolella keskiössä on paitsi kurssilaisten omat tehtävät myös yleisemmällä tasolla opitun reflektointi ja tiedon luonteen pohtiminen ja analysoiminen. Sisältöä on jaettu kurssisivulla hiljalleen ja kasautuvasti, ja hiljalleen myös osallistuja rakentaa materiaalista oman oppimiskokemuksensa.

Tämän osuuden uutta sisältöä ovat uutiset, joiden kautta Odishan tapahtumat ovat hahmotettavissa laajemmin. Yhdeksännen viikon tapaamisessa Kanwar painotti sitä, että kurssille osallistujat ovat näiden viikkojen aikana päässeet liikkumaan niin pienien kuin suurien kokonaisuuksien parissa, sekä muodollisesti että sisällöllisesti. Oleelliseksi kiintopisteeksi nousee tälläkin kertaa kuudennen viikon pääteema eli riisisiemenpankki, jonka kautta Kanwar kehottaakin osallistujia hahmottamaan kurssin teemoja.

Tämä näkyy esimerkiksi maankäyttöön liittyvän rikoksen maantieteellisissä mutta myös ajallisessa laajuudessa. On pysähdyttävä hetkeksi, arvioitava ja reflektoitava, ja sitten vasta jatkaa. Ajatuksena on siis ottaa nykyhetkessä aktiivisesti huomioon mennyt, sekä sen perusteella katsoa tulevaan. Näin koko kurssi – ja The Sovereign Forest –
teoskokonaisuus, jonka jatkumoa kurssi on – on rakentunut, mutta tämä käy yhä selvemmäksi, kun kurssin loppu lähenee.

Kuten Learning from Doubt -kurssisivun sisällöt, riisisiemenpankin jokainen siemen on tarkoin valittu, hoidettu ja dokumentoitu. Tätä seikkaa painottavat myös Prateek Shekhar ja Arunima Tenzin Tara, jotka ovat olleet aktiivisessa roolissa Learning from Doubtin tekemisessä. Shekhar ja Tara, jotka kurssilaiset tapasivat yhdeksännen viikon tapaamisessa, esittelivät riisisiemenpankin tulevaisuutta.

Siemenpankin tulevaisuuden turvaamiseksi on perustettu verkkosivut, joiden kautta on mahdollista adoptoida riisisiemen eli tukea siemenpankin toimintaa taloudellisesti. Natabar Sarangi, joka siemenpankin on perustanut, työskentelee edelleen yli 500 eri alkuperäisriisilajikkeen parissa. Alkuperäislajien viljeleminen ja niistä huolehtiminen liittyy yksittäisten viljelijöiden haluun viljellä maata perinteitä – ja maata itseään – kunnioittaen: tämä teema on Learning from Doubtin keskiössä.

Kanwar, Tara ja Shekhar kertovat pohtineensa sitä, miten riisisiemenpankin ja The Sovereign Forestin, tulevaisuus voidaan turvata. Lahjoitusten kautta siemenpankki saattaa jatkaa toimintaansa aktiivisena. Tämä kytkeytyy moniin eettisiin kysymyksiin, joita teoksen takana – ja koko Kanwarin tuotannossa – on. Kuka saa dokumentoida? Kuka saa esittää? Keneltä esittämiseen saa luvan ja miksi?

Kurssilaiset tapaavat etänä vielä ensi viikolla, ja se päättyy varsinaisesti keskiviikkona 4.5., kun Kanwarin elokuvia esitetään Bio Rexissä taiteilijan läsnäollessa. Vaikka kurssi päättyy, sen liikkeelle sysäämät ajatteluprosessit jatkuvat osana The Sovereign Forestia, sekä osallistujien että Kanwarin ajattelussa.

 

IHME Helsingin harjoittelija Eero Karjalainen raportoi Amar Kanwarin kurssista IHME Helsingin kanavissa koko kurssin keston ajan.