Kurssiraportti

IHME Helsinki 2022 -teosraportti 1#

07.02.2022

Ajatteluun virittäytyminen – kurssi alkaa

IHME Helsinki 2022 -teos, Amar Kanwarin verkkokussi Learning from Doubton alkanut. Kymmennen viikkoa kestävä verkkokurssi tulee konkretisoitumaan monin tavoin: tapaamisina taiteilijan ja muiden osallistujien kanssa, lukemistoina, tehtävinä, harjoituksina. Kurssialustana toimii vastikään avautuneet kauniit verkkosivut, jonne materiaali kootaan viikko viikolta. Learning from Doubt perustuu Kanwarin pitkäaikaiseen ja käynnissä olevaan installaatioon The Sovereign Forest.

Ensimmäisellä viikolla tehtäviä on kolme, ja niitä voi valita tehtäväkseen oman mielen mukaan. Osallistujaa pyydetään esimerkiksi keräämään aineistoa, eräänlaista itselleen tärkeää ja ajatuksia virittävää sisältöä, joka tukee kysymisen ja problematisoinnin havaitsemista. Kanwar erottaa taustatyön ja valmistautumisen prosessit toisistaan: ensimmäisten tehtävien tarkoituksena on virittäytyä vastaanottamaan paitsi kurssilla osoitettuja sisältöjä, myös omia reaktioitaan niihin.

 

Traditio ja tiedon kasautuminen

Ensimmäisen viikon lukemistossa A.K. Ramanujan esittää, että jokainen intialainen kulttuurinen praktiikka on tavalla tai toisella velkaa maan suullisille kansantarinaperinteelle. G. N. Devy huomauttaa, että vaikka Intian kirjallinen perinne on noin 3500 vuotta vanha, on painettu kirja huomattavasti nuorempi, noin 200-vuotias, ilmiö. Devyn mukaan Intian alkuperäisväestön eli adivasien taideteokset – kirjalliset tai kuvalliset – suhtautuvat traditioonsa vakavasti ja aktiivisesti, esimerkiksi aiheiden suhteen.

Kanwar puhuu jatkuvasta asioiden toisiin liittymisestä ja limittymisestä sekä tiedon kasautuvasta luonteesta. Learning from Doubt on ikään kuin The Sovereign Forestin uusin kasautuma. Samalla se yhdistyy tekijän ja tekijöiden paikkaan, kulttuuriseen taustaan, muihin teoksiin – ja niihin traditioihin, joista se itse on lähtöisin.

 

Ekologinen kriisi ja epävarmuus

Teoksessa lokaalin rinnalle tulee universaali. Sisällöllisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi yritystä ymmärtää ekologisen kriisin vaikutuksia ja ilmentymiä, sekä ihmisen roolia niissä. Teoksen nimi viittaa epävarmuudesta tai epäilemisestä liikkeelle lähtevään oppimiseen, erityisesti sen suhteen, miten taideteoksen ja oppimisen risteyskohta voi olla ekologisen kriisin hahmottamisessa ja siitä puhumisessa ensisijaisen tärkeä ulottuvuus.

Mitä tämä kurssi voisi siis olla? Mitä tämä tulee mahdollisesti olemaan? Kysymys on kiinnostava, sillä se ohittaa analyyttisen ja katsoo kohti subjektiivista. Kanwar on ajatellut The Sovereign Forestia esimerkiksi kouluna jo aiemmin. Mutta nyt keskiössä ei ole tietyn tiedollisen seikan välittäminen tai osallistujien muodollinen opastaminen, vaan pikemminkin katsomisen ja ymmärtämisen asettaminen kyseenalaiseksi. Näin ollen myös jokaisen osallistujan kokemus ja reitti teoksen äärellä on omanlaisensa.

 

IHME Helsingin harjoittelija Eero Karjalainen raportoi Amar Kanwarin kurssista IHME Helsingin kanavissa koko kurssin keston ajan.